Archive for 22 Temmuz 2012

Özürlü Maaşı – Türk İşaret Dili Youtube Video

İBB Özürlüler Müdürlüğü Tarafından Yürütülen “Herkes İçin Demokrasi” Projesi İçin Hazırlanan Türk İşaret Dili İle Hazırlanmış “Özürlü Maaşı” Youtube Videosu. Bilindiği üzere Türk işaret Dili görüşlere açılmıştı. Bir önceki konumuzda yer vermiştik.

 

Ruh Sağlığı ve Zihinsel Engellikik Model Çalışması

Ruh sağlığı ve zihinsel engellilik alanında yeni ve kurumsal model oluşturma amacıyla düzenlenen “Türkiye’deki Ruh Sağlığı ve Zihinsel Engellilere Yönelik Seçilmiş Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirmesi Saha Çalışmasına Dair Geribildirim Çalışma Grubu Toplantısı” 17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara Niza Park Otel’de yapıldı.

Kurumlarda gerçekleştirilen Türkiye’de ruh sağlığı ve zihinsel engellilere yönelik ihtiyaç değerlendirmesi çalışmasındaki unsurları gözden geçirmek ve sonraki adımları planlamak amacıyla oluşturulan Çalışma Grubu; Sağlık Bakanlığı’ndan ruh sağlığı uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan zihinsel engellilik konusunda uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü’nden çalışmaya dahil ulusal/uluslararası danışmanlardan oluşmaktadır.

17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenen Çalışma Grubu toplantısı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantının 17 Temmuz’da gerçekleştirilen birleşimi açılış konuşmalarının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nden Ledia Lazeri ile Andrew McCulloch’un “İhtiyaç Değerlendirmesi Çalışmasının Arka planı” konulu sunumlarıyla başladı. Verilen aranın ardından Andrew McCulloch ve Sonja van Rooijen “Kurumsal değerlendirmeler” başlığındaki programı yönettiler.

Öğle arasının ardından uzmanlarımızdan Akfer Karaoğlan Kahiloğullari ve İrem Coşansu Yalazan “Bireysel Değerlendirmeler” başlıklı oturumu yönettiler. İlk günkü toplantı Alison Clare ve Ledia Lazeri’nin yönettiği “İşgücü ile bağlantılı hususlar” başlıklı oturum ve ardından “Saha çalışmasından elde edilen temel bulgular ve önemli hususların paylaşımı” oturumuyla sona erdi.

Toplantı’nın 18 Temmuz’daki birleşimi “Önerilen rapor yapısı”, “Raporun geliştirilmesinde sonraki adımlar” ve “Raporun istişare edilmesi ve onaylanmasında gelecek adımlar” başlıklı oturumları ile tamamlandı.

İhtiyaç değerlendirme çalışmasının 2012 yılının Mart ve Mayıs ayları arasındaki “Hazırlık Aşaması” süreci; uluslararası uzman kurumların belirlenmesi, literatürün gözden geçirilmesi, enstrümanların geliştirilmesi ve yararlanıcılarla istişareler,  ulusal uzmanların belirlenmesi ve eğitilmesi, ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekiplerin değerlendirilmesi ile tamamlandı.

İhtiyaç değerlendirme çalışmasının “Saha Çalışması” aşamasında; saha çalışmasının planlanması ve odak kişilerin belirlenmesi için seçilmiş kurumlarla iş birliği,  Türkiye çapında seçilmiş 38 kuruma ziyaret ve kurumdaki çalışanlar ile hizmet kullanıcılarıyla yapılan görüşmeler, sahadan gelen ilk bildirimlerin temin edilmesi ile 2012 yılı Mayıs ve Haziran ayları arasında yapılmıştır.

Çalışma grubu; Saha çalışmasının ikinci aşamasında Türkiye’de ruh sağlığı ve zihinsel engellilere yönelik seçilmiş kurumlarda gerçekleştirilen saha çalışmasından elde edilen ilk geribildirimlerin paylaşılmasını, Saha çalışması esnasında ortaya çıkan önemli unsurların vurgulanmasını ve 2012’nin Eylül ayının sonuna kadar yararlanıcılara sunulacak değerlendirme raporunun çerçevesinin çizilmesini ve anahtar unsurları belirlemeyi amaçlamaktadır

Türk İşaret Dili Sözlüğü Görüşe Sunuldu

Türk İşaret Dili Sözlüğü Görüşe Sunuldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu’nun işbirliğiyle hazırlanan Türk İşaret Dili Sözlüğü çalışmalar tamamlanarak Türkiye’nin ilk resmi Türk İşaret Dili Sözlüğü kullanıcılara sunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in 2011’in son aylarında ÖMSS ile birlikte müjdesini verdiği bir diğer çalışma da başarıya ulaştı.

Ülkemizde yaşayan işitme engellilerin hayatına kolaylık getirmek amacıyla 2007 yılında Türkiye’de bir ilk olan Türk İşaret Dili Tercümanları kadrosunu açarak 81 ile 81 tercüman projesini başlatan ve bu konudaki çalışmalarına hız kazandıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni bir ilke daha imza attı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu’nun işbirliğiyle sürdürülen ve işitme engelli bireylerin birbirleri, aileleri ve çevreleriyle daha rahat ve anlaşılabilir iletişim kurabilmeleri için tasarlanan Türk İşaret Dili Sözlüğü çalışmaları tamamlanarak kamuoyuna sunuldu.       Farklı derecelerde işitme engeli olan bireylerin kendi aralarında ve çevreleriyle olan iletişimlerini sağlamak amacıyla konuşma dilinden farklı, belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerle ifade edilen görsel bir dil olan işaret dilinin eğitim ve öğretimi alanındaki yetersizliği gidermek amacıyla sürdürülen çalışmalar, bu alanda deneyimli eğitimcilerden bir komisyon kurularak başlanmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda, içerisinde 1870 işaret bulunan Türkiye’nin ilk resmi Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlandı.

Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün oluşturulma aşamasında günlük konuşmalarda yoğun kullanılan kelimeler özenle seçilerek, farklı okul ve kurumlardan işaret dili hakkında görüşler ve yorumlar alınarak, çalışmaya eklendi. Her kelimenin işaretini anlatan bir veya birkaç resim, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlatımının bulunduğu Türk İşaret Dili Sözlüğü’nde kelimenin/cümlenin anlatımında öncelikle işaretin nerede yapılması gerektiği (yüz hizasında gibi), elin şekli (sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı gibi), ardından nasıl hareket ettirilmesi gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

İşitme Engeliler arasında bir dil birliği sağlamak ve iletişimi kolaylaştırıp, yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan sözlük; her bir kavramın  işaretini, açıklamasını, resmini ve el şekillerini beraber ifade edecek biçimde hazırlandı. İşitenlerin ve işitme engellilerin kolayca öğrenimini sağlayacak bir yöntemle hazırlanan Türk İşaret Dili Sözlüğü gelişmeye ve geliştirilmeye açık bir biçimde tasarlandı.

Türk İşaret Dili Sözlüğü, ilgililerin ve kullanıcıların görüş, eleştiri ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmeye açık bir biçimde kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Özürlülerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla geliştirilen projelere öncülük eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yoldaki çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.