Archive for 23 Ekim 2012

Bakım Merkezlerinden Ev’lere Geçiş

 • Bakım Merkezlerinden “Ev”lere Geçiş İçin Hazırlanıyoruz
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurumsal bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik olarak, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları asgari düzeye çekebilmek için engellilerin az sayıdaki gruplar halinde hizmet alabilecekleri bir apartman dairesi veya müstakil bir evde yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Umutevleri projesi hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, hizmete giren Umutevlerinin tahlil edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 17 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da “Engelli Bireylere Yönelik Umutevi Çalıştayı” yapıldı.
 • Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen “Engelli Bireylere Yönelik Umutevi Çalıştayı”’na, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi’nin başkanlığında, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nden idareciler ile Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlar, yetkililer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’nin açılış konuşmasını yaptığı Çalıştay, Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri engellilik adına yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini paylaştıkları sunumlarıyla devam etti.
 • “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, artık dev bakım kurumları açmak yerine insana daha yakın ve doğal olan evlerde bakım hizmetini sürdürmeyi amaçlıyoruz” diyerek açılış konuşmasına başlayan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi, “Genel Müdürlük olarak bu yöndeki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu yöndeki sivil girişimlere de her türlü desteği sağlamaya hazırız. Umutevleri hepimizin umudu olacak” şeklinde konuştu.
 • Sunumların ardından, “Özürlü Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında İngiltere’ye çalışma ziyaretinde bulunan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Özürlü Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Elçin Er, Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Hulusi Armağan Yıldırım, Araştırmacı Sayın Gülten Uzuner ve Çocuk Gelişim Uzmanı Sayın Deniz Samyeli yurtdışındaki uygulamalar hakkındaki izlenimleri ve görüşlerini paylaştı.
 • Çalıştay kapsamında uygulamanın etkileri ve sonuçlarını almak üzere Umutevi uygulamasının yürütülmeye başlandığı Burdur, Karaman, Isparta, İstanbul ve İzmir illerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcileri, açılışlarından bu yana Umutevleri alanında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Engelli Hakları Bilgilendirme Seminerleri Serisinin İlki Afyon’da Yapıldı

 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “İnsan Hakları ve Özürlülük Bilgilendirme Seminerleri Projesi” kapsamındaki ilk seminer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak 15-16 Ekim 2012 tarihlerinde Afyon’da gerçekleşti.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından insan hakları ve özellikle özürlü hakları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik iki günlük bir seminer düzenlendi. 15- 16 Ekim 2012 tarihleri arasında Afyon Sandıklı Termal Park Otel’de düzenlenen seminere, kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.
 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdiği günden bu yana dünya çapında özürlülük alanında bir dönüm noktası sayılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, insan haklarına verdiği öneme binaen imzaya açıldığı tarih olan 30 Mart 2007’de ülkemiz tarafından imzalanmış ve ülkemiz sözleşmeyi dünyada ilk imzalayan ülkelerden birisi olmuştur.
 • Özürlü kişilerin haklarını kullanabilmeleri için taraf devletlere önemli sorumluluklar getiren Sözleşme, onay sürecinin tamamlanarak yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2009 tarihinden bu yana ülkemizde özürlülük alanındaki yapılan birçok çalışma için yol gösterici olmuştur.
 • Sözleşmeyle getirilen hükümlerin tüm sorumlu kurumlarca uygulanmasının teşvik edilmesi ve izlenmesinden sorumlu odak kurum; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özürlülük alanındaki rehber ilkeleri belirleyen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde özürlülerin, özürlülüğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın tüm insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere, farklı hedef grupların konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve ülkemizde özürlülere yönelik oluşturulacak tüm politika ve uygulamalarda Sözleşme’nin esas alınmasının teşvik edilmesi için “İnsan Hakları ve Özürlülük” başlıklı bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, yasama, yargı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile dört ayakta gerçekleşmesi planlanan seminer serisinin ilki 15- 16 Ekim 2012 tarihleri arasında Afyon Sandıklı Termal Park Otel’de kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlendi.
 • 15 Ekim 2012 tarihinde başlayan seminerin ilk gününde; açılış konuşmasını yapan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi, konuşmasına insan hakları konusunun ülkemiz için önemine değinerek başladı. Sayın Çiftçi özellikle engelli haklarında uygulamanın öneminin altını çizerek, “Kağıt üzerinde yazan konuları ne zaman hayata geçirirsek, o zaman gerçek anlamda topyekun bir toplum olarak insan haklarını tüm yönleriyle uygulayan bir ülke konumuna geleceğiz. Bu anlamda özellikle kamu kurumlarında görevli bizlere ve sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Yarının Türkiye’sinde gelecek nesillerin sahip olacağı değerlerin önünü bizler açmak, bizler genişletmek zorundayız” dedi.
 • Sayın Çiftçi konuşmasında ayrıca, Türkiye’de engelliler ile ilgili yapılan çalışmaların son 10 yılda büyük bir ivme kazandığına dikkat çekerek, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünü üstlendiği çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde, engelli ile diğer insanlar arasında ayrım yapılmadığını vurgulayan Sayın Çiftçi, “Buradaki temel felsefe, konuya yalnız engelli olarak bakmamak. Yani engelli için değil, aslında tüm insanlar için bir şeyler yapmak. Herkes içerisinde engellinin de olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte bu temel felsefeye ulaşabilmede nasıl bir yol izleyeceğiz, hukuki işleri, yapıları, sosyal hizmetleri, toplu ulaşımı nasıl değerlendireceğiz. Hepimiz bu konulara detaylıca eğilmeliyiz” diye konuştu.
 • Ülke genelinden insan hakları ve özürlülük alanında söz sahibi akademisyen, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin değerli bilgiler verdiği seminere kamu kurum ve kuruluşlarından da çok sayıda temsilci katıldı.
 • Seminerin ilk gününde, Yrd. Doç. Dr. Sayın İdil Işık Gül “İnsan Hakları Hukuku ve Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi” konulu bir bilgilendirme sunumu yaptı. Sayın Gül, sunumunda özellikle tarihsel perspektif içerisinde engelliliğe ilişkin yaklaşımların dünyadaki evrimine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile gelinen noktayı ve Sözleşmenin dünya ve Türkiye açısından önemine değindi. Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin, uygulama safhasında aslında bir devletin çağdaşlığını ve kalkınmışlığını da gösteren değerler olduğunu ifade eden Sayın Gül, ülkemizin 21. yüzyılda insan hakları konusunda üzerine düşeni yapabilmesi için de Sözleşme’nin son derece yol gösterici olduğunu vurguladı.
 • Seminer Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sayın Keziban Karçkay ve Sayın Erem İlter’in “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne İlişkin Uluslararası ve Ulusal Denetim Mekanizmaları” başlıklı sunumlarıyla devam etti.
 • Verilen aranın ardından İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Koordinatörü Sayın Feray Salman “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması ve Uygulamanın İzlenmesinde Kamu-Sivil Toplum Arasında Sorumluluk Paylaşımı ve İşbirliği” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
 • Seminerin ilk günü Yrd. Doç. Dr. Sayın İdil Işık Gül ile İHOP Genel Koordinatörü Sayın Feray Salman’ın “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Uygulamasına Yönelik Planlama Stratejileri” konulu kamu kurumlarına yol gösterici sunumlarıyla sona erdi.
 • Seminerin ikinci günü; Engelli Ayrımcılığını Önleme Platformu Koordinatörü Sayın Süleyman Akbulut’un Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Sahadan Bir Bakış” başlıklı sunumuyla başladı.
 • Kamu hizmetlerinin planlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin kullanılmasına ilişkin atölye çalışmalarının düzenlendiği seminer, atölye çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması ve ardından yapılan değerlendirme bölümü ve kapanış töreniyle sona erdi.

Engelsiz Turizm İçin Alanya’da Ulaşılabilirlik Eğitimi Gerçekleştirildi

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi Engelsiz Turizm Komisyonu 3. Toplantısı vesilesiyle Alanya Belediyesi çalışanlarına “Ulaşılabilirlik Teknik Eğitimi” gerçekleştirildi.
 • “Engelsiz Turizm Kenti Alanya Uygulama ve İşbirliği Protokolü’’ çerçevesinde Alanya’ya gelen tüm ziyaretçilerin herkes gibi eşit imkanlardan yararlanması ve engelsiz turizmin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak projelerin uygulanabilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Alanya Belediyesi Engelsiz Turizm Komisyonu üçüncü toplantısı 11 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
 • Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan Metin, Bakanlık Müşaviri Sayın Kenan Önalan, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sayın Dr.Deniz Çağlayan Gümüş ve Peyzaj Mimarı Sayın Ayşegül Badur ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan Akıncı, Kültür ve Turizm Uzmanı Sayın Seda Sürücü ve Kontrolör Sayın Yeliz Özmetin katıldılar.
 • “Engelsiz Turizm Kenti Alanya Uygulama ve İşbirliği Protokolü” kapsamında 12 Ekim 2012 tarihinde Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi ve çevre belediyelerin çalışanlarına “Ulaşılabilirlik Teknik Eğitimi” gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan Metin ve Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Proje Koordinatörü Sayın Münir Altıoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı teknik eğitim, Alanya ve çevre belediyelerinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleşti.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan Metin açılış konuşmasında; yaşamı kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların sadece atletik yapılı insanlara göre değil, özürlüler, yaşlılar, hamileler, çocuklar, çok uzun boylu, çok kısa boylu kişiler gibi herkes için planlanması ve uygulanması gerektiğini vurguladı.
 • Açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ulaşılabilirlik Filmi ile devam eden program bir ortopedik özürlünün şehirde yaşadığı zorlukları anlatan Sayın Metin’in başkanlığında devam etti. Bir görme özürlünün şehirde yaşadığı sıkıntıları ise Bakanlık Müşaviri Sayın Kenan Önalan örnekler vererek anlattı. Ardından Peyzaj Mimarı Sayın Ayşegül Badur “Türkiye’de Ulaşılabilirlik Mevzuatı“ konusunda bilgi verdi.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sayın Dr.Deniz Çağlayan Gümüş “Ulaşılabilirlik Kavramı ve Önemi”, “Binalarda ve Açık Alanlarda Ulaşılabilirlik” ve “Ulaşılabilirlik Tespit Formları” konulu sunumlarını yaptı. Sayın Ayhan Metin’in görme özürlü ve az gören bireyler için “Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri” sunumunun ardından Alanya uygulamalarının incelendiği bir teknik gezi ile eğitim tamamlandı.

Özürlü Aylığı

 • Özürlü aylığı 2012 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı miktarları sgk tarafından bağlanan engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri 2012 yılı katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanmıştır. Aşağıdaki bilgiler 2012 Temmuz ayı ve sonrasına aittir aittir.Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %40 – %69 arası özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %200’ ü kadardır. 01/07/2012 tarihi itibariyle aylık 231,95-TL’ dir. Ek ödeme 11,60 TL dir 2012 Temmuz ayından geçerli olmak üzere 243,55 TL alınacaktır

  Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %70 ve üzeri özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü kadardır. 01/07/2012 tarihi itibariyle 2012 Temmuz ayından geçerli olmak üzere 347,92 artı 17,40 TL ek ödeme ile birlikte aylık 365,32TL dir

  hesaplama şu şekilde yapılmaktadır primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının(1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

  Özürlü Maaşı Artırımı :

  2022 sayılı Kanuna göre özürlü (%40 – %69 arası özürlü) aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. (01/01/2011 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 301,08.-TL’ 01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 313,28 TL dir Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

  Özürlü maaşı için Nereye, Nasıl Başvurulur :

  2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

  Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :

  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,


  Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,


  2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

  Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

  Özürlü maaşı Bağlama Süreci Nasıldır? :

  1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)

  2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.

  3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.

  4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.

  5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

  Özürlü Maaşı için Gerekli Belgeler :

  a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:

  Bu formda yer alan aylık talep dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.


  Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.


  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

  b) Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.

  c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

  Özürlü Aylığı Başvurusunda Bulunurken;

  Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,


  Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,


  Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,


  Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,


  Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,

  Emin Olunuz!

  Özürlü Maaşını ve Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :

  Aylık bağlama işlemleri, Defterdarlıklar/Malmüdürlükleri tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.


  İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.


  2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

  Özürlü Maaşı Ödeme Günleri : Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

  Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.


  Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.


  Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.


  Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.


  Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

  Ödeme yapılmaktadır.

  Özürlü Maaşı Konutta Ödeme :

  2022 sayılı Kanuna göre, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

  Özürlü Maaşı Kesme Nedenleri :

  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, vatandaşlıktan çıkma, muhtaçlığın kalkması, özürlülük oranının %40’ ın altına düşmesi, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.


  Ancak aylık almakta olan özürlünün bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

  Özürlü Maaşı Alanların Bildirim Yükümlülüğü nedir :

  2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

  Özürlü Maaşında Yersiz Ödemelerin Tahsili :

  Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

  Ceza Kovuşturması :
  •Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

  Özürlü Maaşı alanların Muayene ve Tedavisi nasıl olur :

  2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

 • bilgiler yayınlandığı tarih itibariyle güncel olup Güncel değişiklikleri SGK dan takip ediniz. Burada verilen bilgiler değişikliğe uğrayabilir.

Engelliler ve Spor Hakkında Bilgi

 • Engelliler ve Spor Hakkında Bilgi
  Engelli Olimpiyatları
  Engelliler Olimpiyatları Spor Dalları
 • Engelli insanlar için dünyada ciddi anlamda sportif çalışmaların başlangıcı 1 Şubat 1945 olarak kabul edilir. O tarihte İngilterede Londraya 70 kilometre mesafedeki Aylesbury kentinde Stoke Mandeville Rehabilitasyon Merkezinde Dr.Ludwig Guttmann tarafından II.Dünya Savaşında şarapnel parçaları ile çeşitli şekillerde yaralanmış parapleji hastalarının rehabilitasyonu için spor kullanılmaya başlanmıştır. Dr.Guttmann ilk olarak okçuluk, bowling , bilardo ve masa tenisini kullanmaya başlamıştır.
 • Daha sonra bu olayı takım sporlarına taşıyan Dr.Guttmann tekerlekli sandalye ile önce polo, sonra da basketbol oyunlarını kullanmaya başladı.Kısa bir süre sonra diğer spor dalları eskrim, cirit, gülle, tekerlekli sandalye yarışı, tekerlekli sandalye ile slalom yarışı ve halter spor dalları olaya katılmıştır. Dr.Guttmann 28 Temmuz 1948 tarihinde I.Stoke Mandeville Özürlüler Oyunlarını düzenlemiştir.Bu oyunlara savaş gazisi 16 kişi katılmıştır.1949da düzenlediği ikinci oyunların ödül dağıtımı sırasında Dr.Guttmann “Özürlülerin spor etkinliklerinin İngiltere sınırlarının dışına çıkartılıp, uluslararası düzeye getirilmesini” önermiştir. O dönemde çok ilgi görmeyen bu öneriden üç yıl sonra 1952de Hollandadan küçük bir özürlü sporcu kafilesi gelmiş ve ilk uluslar arası ilişki gerçekleşmiştir.1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Stoke Mandeville Oyunları Organizasyon Komitesine “Olimpik İdeale Hizmet” ödülü vermiştir.1957 yılında yapılan oyunlara ise İngiltere dışından 360 sporcu katılmıştır.Aynı yıl kurulan bir “Stoke Mandeville Oyunları Komitesi” kurulmuştur. Oyunlar üç yıl art arda orada yapılmış ve daha sonra olimpiyatların yapıldığı şehirlerde yapılması kararlaştırılmış ve Paralimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar doğmuştur.1960 yılındaki Roma Olimpiyat Oyunları ardından I.Paralimpik Oyunlar 21 ülkeden 400 sporcu ve 300 idarecinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

  1964 Tokyo Olimpiyatları arkasından II.Paralimpik Oyunlar 23 ülkeden, 335 sporcunun katılımı ile yapılmıştır.Bu oyunlara Japon İmparatoru büyük destek vermiş ve oyunları 100.000 kişi izlemiştir.

  Japonyada bu oyunların hemen ardından özürlü kişilerin eğitimleri için büyük merkezler kurulmaya başlanmıştır.

  1968 Meksiko Olimpiyatları sonrası Meksikanın koşulları gereği özürlüler olimpiyatına İsrail talip oldu. 28 ülkeden, 750 sporcu ve 300 idareci Tel Avivde buluştu. Aynı yıl yine Dr.Guttmannın girişimleri ile ilk özürlüler stadyumu yapılmaya başlandı ve 2 Agustos 1969da 29 ülkeden, 450 sporcunun katıldığı 1969 Uluslararası Oyunları ile Kraliçe Elizabeth tarafından açıldı.

  1972de ise paralimpiyatlar Münih Olimpiyatlarından önce Heidelbergde 44 ülkeden, 1000 sporcu ve 400 idarecinin katılımı ile gerçekleşti.

  1976da paralimpiyatlar Montreal Olimpiyatları sırasında Kanadanın Toronto kentinde 42 ülkeden, 2700 sporcu ve idarecinin katılımı ile gerçekleşti.

  1980 Moskova Olimpiyatları yapılırken, paralimpiyatlar Hollandanın Arnhem kentinde 42 ülkeden 2560 sporcu ve idarecinin katılımı ile yapılmıştı. 1984 yılındaki Los Angeles Olimpiyatları ardından paralimpiyatlar iki ayrı yerde New Yorkta 45 ülkeden 2500 kişinin katılımı ve Stoke Mandevillede 41 ülkeden 1500 sporcunun katılımı ile yapıldı.

  1988 Seul Olimpiyatları sonrası büyük bir artış gözlenerek 62 ülkeden 4200 sporcunun katılımı ortaya çıkmıştır.

  1992 Barselona Olimpiyatları sonrası aynı yerde IX. Paralimpik Oyunlara ise tam 85 ülkeden 4000 sporcu ve idareci katıldı.Türkiye açısından bu oyunların önemi ilk kez 1 sporcu ve iki idareciden oluşan bir kafile ile katılımımızdı.

  1996 Atlanta Olimpiyatları sonrası yapılan X.Paralimpik Oyunlara 104 ülkeden 3310 sporcu ve 1600 idareci katılınca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve de Uluslararası Paralimpik Komitesi oyunlara katılacak sporcu ve idareci sayısına ciddi bir kısıtlama getirdi.
  Dereceler ve kotalar gündeme geldi.

  TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER SPOR FEDERASYONU

  Ülkemizde 8-11 Mayıs 1990 tarihinde Ankarada bir Spor Şurası toplanmıştı. Bu şurada alınan kararlar doğrultusunda 21 Kasım 1990 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu(TÖSF) kuruldu.Federasyonun Başkanlığına Prof.Dr.Hıfzı Özcan getirildi.
  Federasyonun kuruluş amacı şöyleydi:

  “Özürlü sporcuların gerçekleştirdikleri tüm sportif etkinlikleri bünyesinde toplayıp geliştirmek, bu çalışmaları yurt yüzeyinde yaygınlaştırıp, sporu rehabilitasyonun bir parçası haline getirmek ve uluslar arası etkinliklerde özürlü sporcuya çağdaş yarışma ortamının hazırlanması için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak.”

  TÖSF bünyesinde kuruluşundan itibaren dört ana özürlü grubun faaliyetini bünyesine almıştı:

  1-Bedensel Engelliler,
  2-Zihinsel Engelliler,
  3-İşitme Engelliler,
  4-Görme Engelliler,

  10 Kasım 1992 tarihine kadar Prof.Dr.Hıfzı Özcanın başkanlığındaki federasyon görevine devam etti. Daha sonra başkanlığa Tarık Bitlis geldi.Ardından Perihan Savaş ve yeniden Tarık Bitlis federasyon başkanlığı görevini yürüttüler.1997 yılında Türkiye Özürlüler Federasyonunun adı Türkiye Engelliler Spor Federasyonu(TESF) olarak değiştirildi.

  2000 yılında ise Türkiye Engelliler Spor Federasyonu dağıldı ve dört ayrı federasyon oluştu.

  Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığını Asaf Avcı yapmaktadır.Bu federasyona Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 0.312.310 39 60 nolu santralından 211-213 nolu dahili telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

  Bu federasyonunun uluslararası alandaki faaliyetleri kısa adı IBSA olan International Blind Sports Association-Uluslararası Görmezler Sporları Birliği tarafından yürütülmektedir. IBSA tüm dünyadaki özürlülerin spor organizasyonunu birinci derecede yürüten kısa adı IPC olan International Paralympic Committee-Uluslararası Paralimpik Komite bünyesinde 6 özürlü uluslararası spor federasyonundan birisidir. Bu komite bünyesinde IBSAnın dışında CP-ISRA Cerebnal Pulse- International Sports and Recreation Association/ Serebnal Palsi-Uluslararası Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme(Rekreasyon) Birliği; ISMWSF International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation/Uluslararası Stoke Mandeville Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu; ISOD Uluslararası Özürlüler Spor Organizasyonu;CISS İşitme Engelliler Spor Birliği ve de INAS-FMH Zihinsel Özürlüler Uluslararası Spor Federasyonu.
  IBSA görme engelli sporcuları üç kategoride sınıflandırmaktadır. Bu kategoriler şunlardır:

  Sınıf B 1: Her iki gözde ışık algılaması olmayanlar veya el şeklini seçemeyenler.
  Sınıf B 2: 2/80 görme keskinliğine ya da 5 dereceden daha düşük görme alanına sahip olanlar.
  Sınıf B 3: 2/60-6/60 görme keskinliği olanlar veya görme alanları 5-20 derece arasındakiler.

  Türkiye Görme Engelliler Federasyonu bünyesinde şu anda 6 spor dalında faaliyet yapılmaktadır. Bu spor dalları Goalball, Torball, Atletizm, Yüzme, Satranç ve Futboldur.

  TORBALL

  Torball görme engelli erkek ve kadınlar tarafından oynanan bir oyundur.Bu oyun spor salonunda üçer oyuncudan oluşan iki takımla oynanır.Dikdörtgen sahanın dar taraflarında birer kale vardır.Oyunda kullanılan top oyun alanının bir ucundan diğer tarafına gerilmiş üç ipin altından atılması gereken bir bellball adı verilen zilli toptur.
  Oyun alanı 16 metre uzunluğunda ve 7 metre enindedir.

  GOALBALL

  Goalball, Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından 1946 yılında savaşta görme yetilerini kaybeden askerlerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturulmuş bir oyundur.Oyun dünyaya 1976 Kanada Torontodaki paralimpiadlar sırasında tanıtılmıştır.İlk dünya şampiyonası da 1978de Avusturyada gerçekleşmiştir. 18 metre uzunluğunda, dokuz metre genişliğinde bir dikdörtgen saha içinde oynanır.Oyun üç asil, üç yedek oyuncudan oluşan takımlarla oynanır.

  ATLETİZM

  Teknik branşlarda gülle, disk ve cirit atma erkek ve bayanlarda tüm kategorilerde katılırlar.

  1500 metre koşuda B 1ler göz bandı takarak, sinyallerle, isterlerse refakatçi ile koşabilirler.Refakatçi ya yanında, ya da arkasında 50 santimlik bir mesafede bulunur.Bilek ve kollarından bağlanabilirler. 100 metre koşuda ise B 1ler teker teker koşarlar.

  B 2ler sinyal kullanmazlar.Sadece yön gösterilip koşarlar.100 metre koşuda ise B 2ler dörder dörder iple koşarlar.

  B 3ler için ise normal atletizm kuralları geçerlidir.

  YÜZME

  Serbest stilde 50-100 ve 400 metrede;sırtüstünde 100 metrede;kurbağalamada 100-200 metrede, kelebekte 100 metrede tüm kategorilerde, ferdi karışık 200 metrede B 1 ve B 2 kategorisinde;serbest ve karışık bayrakta da 4 x 100 metrede B 1 ve B 3 kategorisinde erkek ve bayanlarda yapılmaktadır.

  KULÜPLER

  Ayrıca, federasyona bağlı şu anda dokuz kulüp bulunmaktadır. Bu kulüpler şunlardır:

  “6 Nokta Spor Kulübü, İges Spor Kulübü, İzge Spor Kulübü, Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Görme Engelliler Kulübü,Eskişehir Görsem, Samsun 6 Nokta, Gaziantep Görme Engelliler Spor Kulübü ve çanakkale Görme Engelliler Spor Kulübü…”

 • Bilgi kaynağının sahibi belli olmayıp Alıntıdır.