Archive for 10 Mayıs 2013

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

engelli-isci

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

MADDE 30 – (5763 sayılı Kanunun 2. mad. başlığıyla birlikte değişen madde.Yür:26.5.2008) “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi (6353 sayılı Kanunun 79. mad. ile eklenen ibare.Yür:12.7.2012)“veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları” meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere öncelik tanınır. Read more

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

engelli-logo-resimEngelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

MADDE 101— Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için (26.01.2012 tarihli 6270 sayılı Kanun’nun 17. mad ile değişen ibare. Yür:26.1.2012) “binyediyüz Türk Lirası idari para cezası” verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz. (Bu maddede yer alan para cezasına ilişkin hüküm, 5027 sayılı Bütçe Kanunu’nun 49/t maddesi gereğince, Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 30.6.2004 tarihine kadar uygulanmaz.)