Archive for Genel

Konya Ereğli Down Cafe Korumalı işyeri statüsü kazanacak

ornek-down-cafe

Ereğli Down Cafe Örnek Oluyor

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi bir takım temaslarda bulunmak üzere Ereğli’deydi. Ereğli ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi Ereğli Down Cafe’yi de ziyaret etti. Ereğli Down Cafe’de düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahim Çimen ve Şube Müdürü Yavuz Candan katıldı.

“Konya Ereğli Down Cafe’ye Korumalı İşyeri Statüsü Kazandırmak İstiyoruz”

Ereğli Down Cafe’ye korumalı İşyeri statüsünü kazandırmak için incelemede bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, proje kapsamındaki çalışmaları inceledi. İncelemelerinde korumalı işyerlerine ilişkin bilgiler de veren Çiftçi, konuşmasında “Engelliler için çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerinin işlerliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu yüzden korumalı işyerlerine ilişkin teşvik edici özel tedbirlerin olduğu yasal düzenlemeler Şubat ayında çıkan Torba yasa ve geçtiğimiz yıl çıkardığımız yönetmelik ile yeniden düzenlendi” dedi.

 “Korumalı İşyerleri İçin Dev Teşvik”

 Yapılan yeni yasal düzenlemelerin korumalı işyerlerini yaygınlaştıracağını belirten Çiftçi, “Korumalı işyerleri için hedeflediğimiz bu yapıyı daha da güçlendirmek ve korumalı işyerleri kavramını ülkemize kalıcı bir şekilde kazandırmak üzere yeni kanunda da bu konuyu öncelikli olarak ele aldık. Yapılan düzenlemeler neticesinde korumalı işyeri açmak kolaylaştırılırken, ayrıcalıklı hükümleriyle birlikte bu yasa da korumalı işyerlerine yönelik dev bir teşvik yasası haline geldi. İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin istihdamı açısından korumalı işyerlerine işlerlik kazandırılması, yaygınlaştırılması ve bu suretle engelli istihdamının artırılması için getirilen yeni destek hükümleriyle; Korumalı işyerlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisinden her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle belli bir oranda indirim yapılması, Korumalı işyerlerinde çalışacak engellilerin maaşlarının belli bir orana kadar Hazineden karşılanması, Korumalı işyerleri işverenlerinin işsizlik sigorta primleri de Hazine’den karşılanması ve Korumalı işyerleri Çevre Temizlik Vergisi’nden de muaf tutulması sağlandı. Korumalı işyerleri için getirilen bu destekle inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin çalışma hayatına katılarak üretken olmaları sağlanmış olacaktır” dedi.

 “Engeller Fırsata Dönüşsün İstiyoruz”

 Çiftçi Bakanlıklarının korumalı işyerlerinin yaygınlaştırılması konusuna büyük önem verdiğini belirterek “Korumalı İşyerleri için yeniden düzenlenen mevzuat ve teşviklerle, engellilerimizin engellerini işgücü piyasası için fırsata dönüştürülmesi hedeflenmektedir. İşgücü piyasasında da devrim niteliğinde olan bu düzenleme ve teşvikler ile hem istihdam fırsatı bulamayan engellilerimiz için yeni istihdam kapıları açılacak, hem de engellilerimizin ülkemizin işgücüne daha fazla katkıda bulunmasıyla ekonomimiz daha da iyi bir noktaya gelecektir. Bakanlığımız, Korumalı İşyerleri ile, hayatını kazanmak isteyen tüm engellilerimizin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir Türkiye hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Konya Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi’ne de Korumalı işyeri statüsü kazandırmak istediklerini belirten Çiftçi burada yapılan çalışmaları inceledi.

Engelliler haftası mesajı

engelliler-haftasi-2014

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın Engelliler Haftası Mesajı

Engelli vatandaşlarımızın birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde herkesle birlikte yaşama hakkı onun en temel evrensel hakkıdır. Bu hakkı sağlamada nüfusun tamamına görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Hükümetimiz, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bu konuda özellikle son yıllarda önemli çalışmaların içinde olmuştur.

Şubat ayında TBMM’de kabul edilen 5378 sayılı Engelliler kanununun reform niteliğindeki en önemli yanı Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye uyumunun sağlanması oldu. “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ülkemiz; diğer yasal düzenlemelerini de Sözleşmeye uyarlayan ilk ülkelerden biri olmuştur.

Engelli Hakları Sözleşmesi mevzuat ve politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve izlenmesini gerekli kılmaktadır. Etkin bir uygulama ve izleme ise ancak sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği ile mümkündür. Bu kapsamda Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla kuruldu. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşecek. Kurulun ilk toplantısında diğer çalışmaların yanında Sözleşmenin uygulamalara daha etkili yansıtılabilmesi için ulusal düzeyde bir Engelli Hakları Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması da ele alınacaktır.

Bakanlık olarak biz engellenen bireyleri, önlerindeki tüm engellerin ortadan kalkmasıyla hayatın her alanında görmek istiyoruz. Bunun için engelli vatandaşlarımızın bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye, hayata daha fazla katılmalarına imkan vermeye çalışırken her bir bireyin yanında olmaya ve sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki engellilik alanındaki sorunlar ancak tüm tarafların katkısı ve işbirliğiyle çözülebilecektir. Bu yüzden tüm kurumlarımızı harekete geçirecek öncü çalışmalar yapmaya ve kurumlarımızın gerçekleştirdiği öncü çalışmaları desteklemeye önem veriyoruz.

Engelliler Haftası Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde gerçekleşmektedir. Ülkemizde de bu hafta dolayısıyla tüm illerimizde değişik etkinlikler yapılacaktır.

Engelli ve engelsiz tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde yaşaması hedefine katkı sağlayacağına inandığımız Engelliler Haftası’nın hayırlı olmasını diler, tüm engelli ve engelsiz vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunarım.

Engelli Hazları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı

engelli-toplanti

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun İlk Toplantısı Bakan İslam Başkanlığında Yapıldı

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu‘nun ilk toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam’ın başkanlığında 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti.

Bakan İslam, tüm bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2002-2014 yılları arasında engellilik alanında devrim sayılabilecek adımlar atıldığını söyledi. Bu dönemle birlikte “önce insan” ilkesi doğrultusunda her alanda hak eksenli politikalar geliştirildiğini belirten İslam, engellilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal devlet” yüzüyle tanıştıklarını kaydetti. Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla, engellilerin onurlu, üretken ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatın her alanına eşit ve etkin katılımının gerçekleştiğine işaret eden İslam, hükümetleri döneminde engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmet kapsamının genişletilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bu alanda alınan önemli mesafeye rağmen yarınlar için daha ileri bir noktanın hedeflendiğini, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmasının da bunun en önemli göstergesi olduğunu dile getiren İslam, engelliliğe “hak temelli” bir yaklaşımla baktıklarını ve konuyu insan hakları kavramı içinde değerlendirdiklerini aktardı. Bakan İslam, “Dolayısıyla engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirleri imtiyaz ya da lütuf değil, insan hakları ve bilgi teknoloji çağında hayata aktif katılımı sağlamanın gereği olarak görüyoruz. Bu bakış açısını son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeler ve uygulamalarla somut bir şekilde ortaya koyduk” dedi.

Birleşmiş Milletlerce 2006’da kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 2007’de Türkiye tarafından imzalandığını anımsatan İslam, engelli haklarına ilişkin perspektif sunan sözleşmede uygulama ve izlemeye verilen öneme de değindi. Bakan İslam, şöyle konuştu:

Etkin bir uygulama ve izlemenin ancak sorumlu ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu güçlü bir koordinasyon sağlanması açısından çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Yine de biliyoruz ki, engellilerin haklarını kullanmaları için, ayrıntılı ve idealleri yakalayan bir mevzuat oluştursak bile toplumsal bilinç ve farkındalık gelişmedikçe ve uygulamalara yansımadıkça mevzuatın günlük hayatımıza etkisi ne yazık ki beklenen ölçüde olmayacaktır.

Ancak biz her zaman daha iyi bir yarını hedefledik ve hedeflemeye devam ediyoruz. Daha iyi bir yarından kastımız, engellilerin kendi hayatları üzerinde söz ve karar sahibi, toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin bir biçimde yer alan, özgür ve bağımsız bireyler olabilmeleridir.

“Bilimsel Veriler Politika Belirlenmesinde Çok Önemli”

Engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için bilimsel veri ve analizlere dayalı politikalar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Bakan İslam, engellilerin haklarını kullanma düzeylerini ortaya koyacak ayrıştırılmış verilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

TÜİK’in gerçekleştirdiği Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması’na göre nüfusun yüzde 6,9’unu engelli vatandaşların oluşturduğunu bildiren İslam, Türkiye’de engellilik alanında politika oluşturma ve engellilere yönelik hizmetlerin sunumunun Kurul’da temsil edilen bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüldüğüne dikkati çekti.

“Erişilebilirlikte Mühlet Doldu”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, şehirlerde erişilebilirlik standartlarının sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen sürenin 2014 başında dolduğunu anımsatarak, “Bu konuda bütün yasalar, yönetmelikler çıktığı halde kurum ve kuruluşlarımız tarafından yeterli duyarlılık ve izleme gerçekleştirilmediği için herhangi bir iyi noktadan söz etmemiz, şu an için mümkün değil. Bugünden başlayarak gecikmiş olan bu vazifelerimizi yerine getirmek durumundayız” dedi.

Erişilebilirlik konusundaki çalışmalara da değinen İslam, şöyle konuştu:

Bu hakkın engelliler açısından tam olarak hayata geçirilebilmesi ancak ve ancak tüm bakanlıkların, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve elbette engellilerin sivil toplum örgütlerinin de bu sürece katılımıyla mümkün. Bu konu, bugünkü toplantının en önemli konularından biri olmalı. Çünkü kurum ve kuruluşların, bakanlıkların, belediyelerin tüm şehirlerimizin erişilebilirlik standartlarını sağlamaları için kendilerine verilen mühlet bu yılın başında doldu. Ama bu konuda bütün yasalar, yönetmelikler çıktığı halde kurum ve kuruluşlarımız tarafından yeterli duyarlılık ve izleme gerçekleştirilmediği için herhangi bir iyi noktadan söz etmemiz, şu an için mümkün değil. Konu, Bakanlar Kurulu’nda tarafımızdan gündeme getirildiği zaman, Sayın Başbakan bütün bakanlarımızı, bu konuda üstlerine düşen görevi bir an önce yerine getirmeleri konusunda tekrar talimatlandırdı. Burada bulunan bakanlık görevlisi arkadaşlarımızın bu konuyu bilmeleri gerekir, bütün bakanlıklar tekrar erişilebilirlikte üstlerine düşeni yapmaları konusunda talimatlandırıldılar.”

“Bakanlığımız Koordinasyon Görevini Yapacaktır, Yükümlülük Hepimizin”

Kurul’daki temsilcilerin erişilebilirlikle ilgili izleme ve koordinasyonu sağlamakla görevli olduğunun altını çizen İslam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bugünden başlayarak gecikmiş olan bu vazifelerimizi yerine getirmek durumundayız. Tüm şehirlerimizin, binalarımızın, tüm cadde ve sokaklarımızın, tüm sosyal alanlarımızın bir an önce erişilebilir duruma getirilebilmesi için hepimizin üstümüze düşen görevleri bir an önce gerçekleştirmemiz gerektiğinin altını çiziyoruz. Bakanlığımız bu konuda koordinasyon görevini üstlenmektedir. Koordinasyonun kendisine tanıdığı yaptırımları elbette kullanacaktır ama bunun dışında herhangi bir iyileştirme çalışmasını maddi veya fiziki olarak yerine getirme görevi yoktur. Bu görevler tamamen sizlere aittir.”

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun gerek politika oluşturma gerekse planlama ve uygulama açılarından son yıllarda yürütülen çalışmalara ivme kazandıracağını belirten İslam, kurulun, idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve kurumlar arası işbirliğini sağlamakla görevli olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İslam, kurulun engellilik alanında kalıcı izler bırakacağına dair inancını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

 “Bütüncül Bakış Açısı Anahtar Kavram”

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik de konuşmasında, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler başta olmak üzere tüm toplumu hedefleyen, katılımcı bir anlayışla bütüncül sosyal politikalar üretmeyi, uygulama ve izlemeyi Bakanlık misyonu olarak belirlediklerini anımsattı.

Bu misyon çerçevesinde BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin uygulanma teşvik ve temini ile uygulanmasının izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uzman ve akademisyenlerin katılımı ve işbirliğiyle bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Sözleşme, engelli haklarını insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyor ve engellilik konusunun tüm politika ve programlarda bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Biz de ‘bütüncül bakış açısı’nı anahtar bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Engellilerin toplumsal hayatın tüm alanlarına, ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit katılımlarını sağlanmasını öngören bir strateji belgesi ile eylem planının tüm tarafların işbirliğiyle oluşturulmasının, tarafların sorumluluklarını belli bir zaman dilimi içinde yerine getirmesini sağlamak ve gerçekleşme düzeylerini ölçmek açısından ülkemiz için etkili bir araç olacağını düşünüyoruz.”

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Otizm için Neler Oluyor

Türkiye’de Otizm İçin Neler Oluyor? Paylaşım Toplantısı yapıldı

otizm

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı’ndaki Gelişmeler ile Otizm Konusunda Türkiye’deki İyi Uygulama Örnekleri Paylaşım Toplantısı”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın katılımıyla 2 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

“Çok Boyutlu İhtiyaçlar İçin Çok Yönlü Çalışmalar Yapıyoruz”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, burada yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin engellilere sağladığı hizmetlerle ölçülebildiğini söyledi. Türkiye’de 2002 yılından bu yana engelliler alanında dünyaya örnek teşkil edecek birçok çalışmaya imza attıklarını belirten İslam, toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine yönelik hizmetler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

İslam, otizmin pek çok alanda sorun yaşanan ve sayısının her geçen gün arttığı bir engellilik durumu olduğuna işaret etti. Bakan İslam, otizm tanısı almış bireye sahip ailelere, otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bakanlığın otizm konusunu çok boyutlu olarak ele aldığını kaydeden İslam, “Biz bütün bu amaçlarla ‘otizm tanısı’ almış bireye sahip ailelere otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Otizm, Farklı Boyutları Olan Bir Engellilik Alanı”

İslam, geçen yıl “Otizm Platformu”na üye sivil toplum kuruluşlarınca eylem planı hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “2013 yılında bakanlığımızca ‘Otizm Eylem Planı Taslağı’ hazırlandı. Bu taslağın amacı, ülkemizdeki otizmli bireye sahip aileler ve otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarını karşılamak. Otizmli bireyin ve ailenin yaşam kalitesini artırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için uygun politikaları geliştirmek. Otizm, farklı boyutları olan bir engellilik alanıdır bu çeşitlilik ve çok boyutluluk sebebiyle tüm kurumlarımıza birtakım sorumluluklar düşüyor. Sonuç olarak biz engellerimizi hayatın her alanında görmek istiyoruz. Bakanlık olarak tüm engellilerin bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye, hayata daha fazla katılmaya imkan vermeye çalışıyoruz. Engellilerimiz okullarda, iş hayatında, sokaklarda, parklarda hayatın yaşandığı her alanda var olsunlar, ülkemize hizmet etme yarışında bizlere omuz versinler, destek olsunlar istiyoruz.”

“Eylem Planı’nda Çok Önemli Bir Aşamaya Gelindi”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, geçen yıl hazırladıkları eylem planı çerçevesinde çok önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Çiftçi, otizm konusuna çok önem verdiklerine dikkati çekerek, Türkiye’de bu konuda daha çok kat edecek yolları olduğu için bu alana girdiklerini kaydetti.

Bakanlık olarak hazırlanan eylem planında belli başlıklar altında konular olduğunu belirten Çiftçi, bunların tanımlanan erken tanı merkezlerinin ve izleme programlarının, tanılama ve tarama ölçeklerinin, 0-3 yaş erken müdahale modelinin ve aileler için erken tanı ve tarama ölçeklerinin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde durduklarını ifade etti.

Çiftçi, yeterli uzman personelin yetiştirilmesi ve uzman personel açığının giderilmesi için YÖK Başkanlığının da uygulaması olduğuna dikkati çekti.

Bakanlık olarak Anadolu Üniversitesi ile bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Çiftçi, TRT Okul kanalında bakım saati programı yapılacağını bildirdi.

Programda İzmir’den Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinden gelen otizmli öğrenciler, mehter marşı gösterisi yaptıktan sonra Bakan İslam’a hediye verdi.

“Türkiye’de Otizm İçin Neler Oluyor?” adlı programda, Eylem Planı kapsamında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, Belediyeler başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ve STK’larca tamamlanan ve sorunu çözmek üzere model olarak belirlenen çalışmalar ilgili kurum temsilcileri tarafından sunuldu.

Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı’ndaki Gelişmeler ile Otizm Konusunda Türkiye’deki İyi Uygulama Örnekleri Paylaşım Toplantısı Sunumları

Samsun Escort Bayanlar

Son dönemlerde en iyi ses kısıntıları genelde boğaz ağrılarından oluşmaktadır. Çok bağırmak ve tedavi haline gelen bu moda trendleri arasında iyice yer alması trendleri geçmiş durumdadır. Bugün sizlerinde sesi kısılmış ve bir çare bulamadıysanız hemen bizlere dertlerinizin en iyi dermanlarını aramaya başlayın. Bodrum escort kullanıcıları genelde sestonları düşmektedir. çok çalışmak ve sabahtan akşama kadar bilgisayar trendlerini çalışmak gibi bir çok sorunlar insanların başına son günlerde adeta bir takıntı haline gelmeyi başarmıştır. Günlerin en çabuk geçen hayallerine kapılan ve türk kullanıcıları oldukça başarılı hale geldiklerinden dolayı artık ne yapacakları konularında Bodrum escort öğrenmek ve trend modalarını takip etmekte birlikte hayatlarına yeni yenilikler katmaya başardıklarını belirtiyor. Yalnızlıklara kapılmanın en iyi amaçlarını sizlerle birlikte edinmek ve hayatlarınıza yeni mutlulukları katmanın en güzellerini bir araya moda olarak katmanızı tavsiye ederiz.

Saç tiliniz hayatınızı çevreleyen birçok şeyle daima etkileşim halinde hazılayan, Kendimizi dış görünüşleriz ile ifade ederken, bakın saç modelleri bir modellere ulaşmış halde olacaktır. Bugün kendinize bir yenilik yapmak ve modaları yakından takip etmek yerine hayallerinizi boşa harcamanın en iyi detaylarına ulaşmak kadar güzel hiç birşeyin olmadığı bir gerçek haline gelmiştir. Samsun escort doğrultusunda hayatınıza yeni renkler katabilir, Bugün yelkenden moda nın en tepe doruklarına ulaşmanın tatminlerini yaşayabilirsiniz. Hayatınız boyunca artık rüya halinde gördüğünüz trendleri gerçekleştirmenin en iyi zamanı geldiğini düşünüyor ve bugün bir yenilik yapmak istiyorsanız hiç bir zaman kaybına uğraltılmadan hemen bugün bir yenilik kazanın. Sizler için ünlü isimlerin kariyerlerini şekillendirmenin en iyi amaçlarını büyük rol oynamakta olan bu zaman dilimi içerisinde örnekleri sizlere derlemiş haldeyiz. Hemen hayatınıza yeni renkleri keşfedin. Birlikte olabilmenin en iyi moda sahillerini bugün yapabilme imkanlarına sahip olun. Yelkenden hayat tarzlarını bugün bir tecrübeli ve kendini yetiştirmiş biriyle hayata kavuşturabilme imkanına sahip olun.