Archive for Genel

Erişilebilir bir Türkiye için, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Erişilebilir bir Türkiye için, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

erisilebilirlik-izleme-denetleme-yonetmeligi

Tüm yaşam alanlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalarına standartlar ve yasal altyapıyı belirlemesinin ardından hızla devam eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, herkesin kullanımı için inşa edilen binaların, tüm açık alanların ve ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere erişilebilirlik konusundaki izleme ve denetim mekanizmasını hayata geçiriyor.

Kurulduğu günden bu yana engellilik alanındaki en önemli önceliklerinden biri olan erişilebilirliği hayata geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2005 yılında yürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerini ülke genelinde uygulamak üzere Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ni hazırladı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” Yürürlükte

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği”  20 Temmuz 2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Read more

Engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetimi

engelli-erisilebilirlik-izleme

Engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetimi

7-7-2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2’nci ve 3’üncü maddelerine istinaden erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütecek komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile yapılacak izleme ve denetlemenin kapsamının belirlenmesine yönelik yönetmeliğin hazırlanması görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren illerde valilikler tarafından kurulacak komisyonlar marifetiyle söz konusu izleme ve denetleme çalışmaları yürütülecektir.

Komisyonlara Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlık edecektir. Komisyon üyeleri 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3’üncü maddesinde sayılan Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının taşra teşkilatından görevlendirilen personeli ile farklı engel gruplarını temsil etmek üzere engellilerle ilgili konfederasyonlardan temsilcilerden oluşacaktır.

Komisyon üyeleri, Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme ve denetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibi konularda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimle yürütülecek faaliyetler konusunda bilgilendirilecektir. Komisyonlar, bu bilgilendirmeden sonra çalışmalarına etkin olarak başlayacaklardır.

Komisyonlar Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarında yer alan ayrıntılı sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda gerekli durum tespiti ve akabinde yapılacak süre verilmesi veya idari para cezası işlemini son derece objektif olarak gerçekleştirebilecektir.

Komisyonlarca erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi vatandaşlardan gelen şahsi başvurular veya Komisyon tarafından Bakanlığın çerçevesini belirlediği yıllık planlar kapsamında yürütülecektir. Komisyon izleme ve denetlemeye konu yerin veya aracın erişilebilirlik değerlendirmesini Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarına göre yaparak gerekli raporu hazırlayacaktır. Bu rapor çerçevesinde izleme ve denetlemeye konu yer veya araç için, belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için ek süre verilebilecek veya idari para cezası uygulanabilecektir.

Nesiller Arası Etkileşim Modeli Ayna Projesi

Ayna Projesi Yaşlılarla Gençleri Buluşturacak

“Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli” (AYNA) projesiyle yaşlılar ve gençler bir araya getirilerek sosyal yaşama katılımları güçlendirilecek. Proje kapsamında gençler ve yaşlılar beş çayında buluşacak, gezi ve tabiat yürüyüşleri yapacak, konserlere gidecek ve alışverişe çıkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Aktif Yasam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli” (AYNA) projesi hayata geçirildi. Projeyle Ankara’da yaşayan genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımları güçlendirilecek, kuşak farkı azaltılarak yaşlıların toplumda aktif rol almaları sağlanacak, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine katkıda bulunulacak. Bu modelle gençler ve yaşlılar arasında eşit düzeyde bir etkileşim geliştirme amaçlanıyor. Bu etkileşim sayesinde gençler ve yaşlılar birbirlerinden çeşitli konularda faydalanacak.

Projeyle Keçiören, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 200 genç ve 100 yaşlının birlikte olduğu ortamlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek çeşitli faaliyetler yürütmeleri sağlanacak. Bunun sonucunda gençlerin ve yaşlıların birbirlerine karşı yaklaşımları incelenecek. Proje süresince yaşlılar ve gençlerin aktif yaşama katılması için beş çayı buluşması, gezi ve tabiat yürüyüşleri yapılacak. Bu uygulamayla hareket halindeki yaşlıların psiko-sosyal durumlarının olumlu etkilenmesine zemin hazırlanacak. Yaşlılar gençlerden bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımını öğrenecek. Yaşlıların acil durumlarda ve ihtiyaç halinde iletişim teknolojilerini kullanmaları sağlanacak, yeni teknolojilerin tamamen dışında kalmayarak daha erişilebilir bir yaşlılık geçirmelerine imkan tanınacak.

ayna-projesi

“NesilFEST” festivali düzenlenecek

Yaşlılar ve gençlerin birlikte konserlere gitmesi ve alışveriş yapması sağlanacak. Proje kapsamında “NesilFEST” festivali düzenlenecek. NesilFEST, projenin uygulama ve çıktılarının kamuoyuyla paylaşıldığı en az 600 kişinin katılımının öngörüldüğü, stantlar ve söyleşi noktaları ile genç ve yaşlıların aktif yaşam modeli ve modülleri çerçevesinde bir araya geldiği bir uygulama olacak.

Geçmişe yolculuk, fotoğraflarla anılar, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve zanaatkarlık hakkında bilgi paylaşımını içeren uygulamalarla yaşlılar ve gençler buluşturularak tecrübe odaklı öğrenme sağlanacak. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması, ilgili taraflarca izlenebilmesi ve kullanılabilmesi için görsel filmler hazırlanacak, sonuçlar internet sitesinden duyurulacak. Konuyla ilgili hazırlanacak kamu spotunun yanı sıra, rapor kitap olarak basılacak.

Projenin paydaşları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜSSAM), Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü (NIHA), Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü yer alıyor.

“Proje Türkiye’ye çok büyük kazançlar getirecek”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, proje için yaklaşık 1 yıl sürelerinin olduğunu ve projenin Türkiye’ye çok büyük kazançlar getireceğini söyledi. Yaşlı nüfusunun giderek arttığına dikkati çeken Çiftçi, yakın bir zamanda yaşlıların nüfusun yüzde 10’unu oluşturacak hale geleceğini belirtti. Bu konuda çalışma yapmaları gerektiğini ifade eden Çiftçi, “65 yaş üstü nüfusa yönelik topluma katılımı, üretkenliği sağlayacak, aktif yaşlanmayı getirecek politikalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyelerle, üniversitelerle özel firmalarla çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu proje de bu tarafları bir araya getiren bir proje” şeklinde konuştu.

Bir yılın sonunda Ankara için nesiller buluşmasını bir model olarak ortaya koymak istediklerini dile getiren Çiftçi, amaçlarının kişileri yerinde desteklemek olduğunu, projenin de buna katkıda bulunacağını kaydetti.

Engelli Yüzücü Caner Ekin’e başarı ödülü

caner-ergin

Engelli Yüzücü Caner Ekin’e başarı ödülü Verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul boğazını yüzerek geçen ilk engelli Türk sporcu olan ve yüzme sporu alanında birçok uluslararası başarısı bulunan Caner Ekin’i ağırladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi tarafından başarılarından dolayı tebrik edilen Caner Ekin’e engellilik alanında sağladığı farkındalık, yaptığı katkı ve başarıları ile son olarak katıldığı 25. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları nedeniyle Genel Müdürlük tarafından Başarı Ödülü verildi. Verdikleri destek ve takdirleri sebebiyle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’ye teşekkür eden Caner Ekin verilen “25. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları” Başarı Ödülü Kupası ile poz verdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi ayrıca Caner Ekin’e verdikleri destek sebebiyle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) yetkilileri ve ailesine teşekkür ederek, “Genel Müdürlük olarak engellilerimizin sporda, bilimde, sanatta kısacası yaşamın her alanında aktif ve üretken bireyler olarak kendi yerlerini alması gerektiğine inanıyor ve bu alandaki tüm gayretleri destekliyoruz. Sizler ve bizler destek verdikçe engellilerimiz hayata daha fazla katılacak ve tıpkı Caner gibi başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

Caner Ekin kimdir?

1982 doğumlu olan ve 4,5 yaşından bu yana eğitim alarak 12 yaşından itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Down Sendromlu Caner Ekin, kendi kategorisinde serbest ve sırtüstü dallarında katıldığı tüm Türkiye şampiyonalarında derece aldı. 2003 yılında katıldığı İrlanda’da gerçekleştirilen dünya özel olimpiyat oyunlarında yüzme dalında bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Ekin, 2004 yılında Türkiye’de ilk zihinsel engelli sporcu olarak yılın sporcusu seçildi.

Son olarak Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından 7 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)’nin destekleri ve Peugeot Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen “Peugeot ile Engelsiz Yaşam” Projesi kapsamında destek sağlanan 25. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları’na katılan örnek sporcu Türkiye’deki zihinsel engelli insanların sorunları ile ilgili farkındalık oluşturma noktasında büyük katkı sağladı.

Demirdöküm Klima Servisi

Demirdöküm klima servisi

Her insan bir günde birçok karar veriyor. Bu kararlar hayatımızı derinden etkiliyor ve verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz. Çünkü verdiğimiz bu kararları günün stresi ve sıcaklığın verdiği bulantı altında veriyoruz. Bu yüzden verdiğimiz kararların doğruluğu tartışılır. Hayatımızı etkileyen kararları doğru dürüst vermek istiyorsak stressiz ve bulantısız bir gün geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzdende günün verdiği stresten ve sıcaklıktan kaynaklanan bulantılardan kurtulmamız gerekiyor.

Bazı insanlar bu sıcaklıklardan denize girerek kendini korurken bazı insanlarsa evlerindeki rahat koltuklarının üstünde klimasının karşısında serinleyerek kendilerini koruyor. Sizde evinizde kalmayı düşünüyorsanız klimanızı şimdiden taktırmanızı öneririz. Bir klimanın derdi alıp taktırmakla bitmiyor hatta dertleri almadan önce başlıyor.

Diyelim ki her hangi bir klima servisine gittiniz klima alacaksınız. Alacağınız klimayla ilgili kafanızda birçok soru döner. Bunlardan bir kaçı; Alacağım klima evimi serinletmeye yetecek mi? , alacağım klimanın garanti süresi uzun mu? , alacağım klima garanti süresi içinde bozulursa ne kadar süre içinde tamir olur ve en önemlisi alacağım klima bütçeme uygun mu?

Eğer bütün bu sorulardan kurtulup kendi zevkinize ve bütçenize göre klima almak istiyorsanız sizleri de Akyol servis ile eş zamanlı çalışan Demirdöküm klima servisine bekleriz. Demirdöküm klima servisinde sizlerin zevkine ve bütçesine uygun yüksek verimlilikte ve uzun garanti süreli klimalarımız bulunmaktadır. İstediğiniz klimayı alıyorsunuz ve demirdöküm klima servisi çalışanlarımız sizlerin evine ve ya iş yerine aldığınız klimayı takıyorlar.

Klimayı aldınız evinize taktırdınız sanmayın ki klimanızın dertleri burada bitmiyor. Klimalar sanıldığından daha karmaşık ve daha hassas makinalardır. Klimanızın bulunduğu ortamın nemi ve ya tozluluk oranı klimanızın verimini etkiler genellikle bu etkiler kötü yönde olur. Bulunduğunuz ortamın fazla tozluluğundan dolayı klimanızın verimi zamanla düşer ve en sonunda klimanız çalışmayı durdurur.

Bu tip problemlerle karşı karşıya gelmek istemiyorsanız klimanızın bakımını Demirdöküm klima servisi çalışanları tarafından belirlenen süre aralıklarıyla Demirdöküm kliba bakım servisi çalışanlarına yaptırmanız gerekir. Ne yazık ki ülkemizde klima bakımına önem veren pek fazla kişi bulunmamaktadır bu yüzden klimalar hakkındaki şikâyetler genellikle klimalar tamamen çalışmayı durdurduklarında gelir.

Diyelim ki klimanızın bakımlarına yeterince önem vermediniz ve klimanız çalışmayı durdurdu. Bu tip problemlerle karşılaştığınızda Demirdöküm klima servisini aramanız yararlı olabilir. Demirdöküm klima servisini aradığınız takdirde iletişim bilgileriniz alınacak ve en kısa sürede geri dönülecektir. Bu geri dönüt aramasının içeriği siz klima sahibinin Ev ve ya iş adresini almak ve klimanızla ilgili problemin içeriğini öğrenmek içindir.

Geri dönüt gerçekleştikten sonra en kısa sürede Demirdöküm klima servisiçalışanları evinize ve ya iş yerinize klimanızı tamir etmeye geleceklerdir. Demirdöküm klima servisi çalışanları klimanızı tamir etmeye geldiğinde tam teçhizatlı bir şekilde olacaklardır. Demirdöküm klima servisi çalışanları evinize gelince klimanızın problemine göre klimanızı ya evinizde ya da Akyol servis ile eş zamanlı çalışan Demirdöküm klima servisi bayiinde tamir edeceklerdir.

Varsayalım klimanızın problemi küçük. Bu durumda Demirdöküm klima servisi çalışanları klimanızı evinizde tamir ettikten sonra klimanıza baştan aşağı bir bakım yapacaklardır. Bu bakımın sebebi klimanızla ilgili başka bir sorunun olup olmadığını anlamak içindir. Bu bakımlar sırsında başka bir sorunla karşılaşılırsa klimanız demirdöküm klima servisi bayiine götürülüp orada genel bir tamirattan geçirilip sizlere tekrara geri getirilecektir. Evinizde yapılan tamire ek bakımların fiyatı tamir faturanızı etkilemeyecektir. Bunun karşılığı ise sizin gibi değerli müşterilere sahip olacağımızdır.

Siz müşterilerimizin tamirat işlerini yaparak kazandığımız paralarla yeni teçhizat ve alanında uzman yeni çalışanlar almak için kullanıyoruz. Şimdiden Akyol servis ile eş zamanlı çalışan Demirdöküm klima servisini seçtiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.