İmar Kanunu

Kanunlar

İMAR KANUNU
Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi  : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :  9/5/1985 Sayı : 18749

 

……
Ek Madde 1 – (Ek : 30/5/1997 –  KHK – 572/1 md.)
Fiziksel  çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir  kılınması için, imar  planları ile kentsel,sosyal,teknik altyapı  alanlarında ve yapılarda, Türk  Standartları Enstitüsünün ilgili  standardına uyulması zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir