İl Özel İdaresi Kanunu

Kanunlar

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:  4/3/2005 Sayı : 25745

 

İl özel idaresinin görev ve  sorumlulukları Madde 6- ……
İl özel  idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en  uygun yöntemlerle  sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve  dar gelirlilerin durumuna  uygun yöntemler uygulanır
……
İl özel idaresinin giderleri Madde 43- İl özel  idaresinin giderleri şunlardır:
h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve  yardımlar. ……
İl özel idaresi hizmetlerine gönüllü katılım Madde 65- İl özel  idaresi sağlık, eğitim, spor,  çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara,  kadın ve çocuklara,  özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin  yapılmasında ilde  dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik,  tasarruf ve  verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik   programlar uygular.
Gönüllülerin  nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve  esaslar İçişleri Bakanlığı  tarafından çıkarılacak yönetmelikle  belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir