Devlet Memurları Kanunu

Kanunlar

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  13/12/1951 Sayı : 7981

……
Ek  Madde 11- (Ek: 3/3/2004-5101/26 md.) Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve  edebiyat  eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir  ticarî amaç  güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya  üçüncü bir kişi tek  nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren  eğitim kurumu, vakıf veya  dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç  kadar kaset, CD, braill alfabesi ve  benzeri formatlarda çoğaltılması  veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen  izinler alınmadan  gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz,  ticarete  konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca   bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması  ve  çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir