Kalıtsal Hastalıklar

Kanunlar

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU
Kanun  Numarası  : 3960 Kabul  Tarihi  : 28/12/1993 Yayımlandığı  R.Gazete : Tarih :  30/12/1993 Sayı : 21804

 

Madde 1 – (Değişik:  1/7/2005-5378/36 md.)
Devlet, kalıtsal kan  hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli  anemi  dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve  özürlülüğe yol açan  diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık  hizmetleri kapsamında mücadele  eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık  Bakanlığı yılı bütçesine konulur.
Kalıtsal  kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal  hastalıklarla  koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için  gerekli önlemler ve bu  konuda uygulanacak usul ve esaslar Sağlık  Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle  düzenlenir.
Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

 

Madde 3 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

One comment

  1. Kevrell dedi ki:

    That hits the target dead center! Great ansewr!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir