Spor Genel Müdürlüğü

Kanunlar

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :  28/5/1986 Sayı: 19120

 

Görev Madde 2 – Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 

o) (Ek:  1/7/2005-5378/33 md.) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ……

 

itibaren dört  yıl uygulanır.

 


 

(1): 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu Kanunun adı “Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir