Pasaport Kanunu

Kanunlar

PASAPORT KANUNU
Kanun Numarası : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  24/7/1950 Sayı : 7564

 

Diplomatik  pasaportlar: Madde 13 –

……

(Değişik beşinci fıkra: 23/7/2010-6009/58 md.) Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve  vazifeleri devam ettiği  müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi  yanlarında yaşayıp evli  bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden  çocuklarına 25  yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında  yaşayıp evli  bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel  veya  ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda   olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile   belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre  geçerli  diplomatik pasaport verilir.
……
Madde 14 – A)  (Değişik: 28/5/1988-3463/2 md.)  Hususi damgalı pasaportlar;
…… (Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi  damgalı  pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya  ergin olsalar dahi  yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi  olmayan öğrenimi devam eden  çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine  ergin olsalar dahi yanlarında  yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi  olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel  veya ruhsal özürlerinden en az  biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda  olduğu resmi sağlık  kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile  belgelenen  çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
B) (Değişik: 25/2/1981 – 2418/2 md.) Hizmet Damgalı Pasaportlar:
…… (Değişik son paragraf:  23/7/2010-6009/58 md.) Hizmet  damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin  olmayan veya ergin olsalar  dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi  olmayan öğrenimi  devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin  olsalar  dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı   zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle   sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının  düzenlediği  sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak  sahibi kişinin pasaportu  ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport  verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir