Sağlık Hizmetleri Kanunu

Kanunlar

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  15/5/1987 Sayı : 19461

 

Temel Esaslar Madde 3 – Sağlık  hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır:
…… l) (Ek:  30/5/1997 – KHK – 572/24 md.) Özürlü çocuk  doğumlarının önlenmesi  için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi  ve eğitsel çalışmalar yapılır.  Yeni doğan bebeklerin metabolizma  hastalıkları için gerekli olan testlerden  geçirilerek risk taşıyanların  belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır. m) (Ek:  1/7/2005-5378/34 md.) Rehabilite  edici tıbbi hizmetlerde kullanılan  yardımcı araç ve gereçleri üretmek  amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile  gerçek ve tüzel kişiler  tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye  Sağlık  Bakanlığı yetkilidir. Bu kurum ve kuruluşların açılış izninin   verilmesine, üretim ve personel standardına, işleyiş ve denetimi ile  daha önce  açılmış olan kurum ve kuruluşların durumlarına ilişkin  esaslar Sağlık  Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir