Ticaretin Korunması Kanunu

Kanunlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih :  8/3/1995 Sayı : 22221

…… Ticari  Reklamlar ve İlanlar Madde 16- (Değişik: 6/3/2003-4822/23  md.)
Ticari reklam ve ilânların kanunlara,  Reklam Kurulunca belirlenen  ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik  haklarına uygun, dürüst  ve doğru olmaları esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun  tecrübe ve bilgi  noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal  güvenliğini  tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi  özendirici,  kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve  özürlüleri  istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.
Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı  amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya  ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra  kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir