Özel Tüketim Vergisi Sirküleri

Sirkülerler

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖZEL  TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 5
Sayı: ÖTV-II/2008-1

 

1- Giriş: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2.  maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen  araçların sakatlık  derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve  engelliler ile bizzat kullanma  amacıyla sakatlığına uygun hareket  ettirici özel tertibat yaptıran malul ve  engelliler tarafından 5 yılda  bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı  ÖTV’den istisna edilmiştir.
Ayrıca, aynı maddenin (c) bendi  hükmüyle, söz konusu araçları istisna  kapsamında ilk iktisabından sonra 5 yıl  geçmeden deprem, heyelan, sel,  yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale  gelmesi nedeniyle hurdaya  çıkaran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı  da  ÖTV’den  müstesna tutulmuştur.
Bu hükümlere göre, ÖTV  Kanununun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde  belirtilen araçları ÖTV  istisnasından yararlanarak ilk iktisabını  yapanlar, ilk iktisap tarihinden  itibaren 5 yıl geçmeden ikinci bir  aracı iktisaplarında istisnadan  yararlanamamaktadır. Ancak istisnadan  yararlanarak iktisabını yaptığı aracı  deprem, heyelan, sel, yangın veya  kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi  nedeniyle hurdaya çıkaran malul  ve engelliler, hurdaya ayrılan aracın ilk  iktisabından itibaren 5 yıl  geçmemiş olsa dahi ikinci bir aracı iktisaplarında  ÖTV istisnasından  yararlanabileceklerdir. Bu durumda ikinci aracın ilk iktisap  tarihinden  itibaren 5 yıl geçmedikçe, bir başka aracın iktisabında ÖTV  istisnası  uygulanamayacağı tabiidir.
2- Yapılan Düzenleme: ÖTV Kanununun 7/2. maddesiyle  düzenlenen istisna kapsamında işlem  yapacak olan motorlu araç ticareti  yapanların, alıcıların 5 yıl içinde  bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını,  yararlanmış olanların  araçlarının deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu  kullanılamaz  hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılıp çıkarılmadığını tespit   etmeleri amacıyla, malul ve engellilerin kimlik bilgileri ile istisnadan   yararlandıkları araçların ilk iktisap dönemlerini “http://www.gib.gov.tr/ / İnternet  Vergi Dairesi / Sorgulamalar / Sakatlık İstisnası” başlığı  altından takip etme imkânı sağlanmıştır.
Motorlu araç ticareti yapan  mükellefler, vergi dairesi başkanlıkları ve  defterdarlıklar ile Gümrük  Müsteşarlığının, bir ay içinde istisna  kapsamında araç iktisap edenlerle ilgili  olarak hazırlayıp takip eden  ay sonuna kadar Başkanlığımıza gönderdiği  bildirimlere göre aylık  periyodlar halinde güncellenen söz konusu  listeyi  İnternet Vergi Dairesinden sorgulayabileceklerdir. Bu amaçla motorlu   araç ticareti yapan mükelleflerin, var ise mevcut kullanıcı kodu, parola  ve  şifrelerini kullanmaları,  şifreleri yok ise bağlı bulundukları  vergi  dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları  gerekmektedir.
Bu şekilde internet vergi  dairesinden yapılacak sorgulamalarda,  “Sorgulamalar” bölümünden  “Sakatlık İstisnası Bilgileri” bölümü  seçilecektir. Sakatlık  istisnası durumu sorgulanacak kişinin vergi  numarası veya T.C. kimlik numarası  yazılmak suretiyle sorgulama  yapılabileceği gibi, “adı soyadı, baba adı ve  doğum yılı” bilgileri  yazılmak suretiyle de sorgulama yapılabilecektir.
Sorgulama yapılan kişinin daha  önce ilk iktisabını yaptığı araç için  ÖTV istisnasından yararlanmış olması  halinde “Vergi Numarası/T.C.  Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana  Adı, Doğum Yılı”, “Aracın  Alındığı Dönem” ile birlikte  “Aracın Hurdaya Ayrılma Dönemi” bilgisi de  görünecektir. Bu dönem,  istisnadan yararlanılarak satın alındıktan  sonra hurdaya ayrılan aracın hurdaya  ayrıldığı dönem olup, “Aracın  Alındığı Dönem” ile “Aracın  Hurdaya Ayrılma Dönemi”nin farklı olması  halinde, “Aracın Alındığı  Dönem”den itibaren 5 yıl geçmiş olup  olmadığının göz önüne alınması  gerekmektedir.
3- Sonuç: ÖTV Kanununun 7/2. maddesiyle  düzenlenen istisna kapsamında işlem  yapacak olan motorlu araç ticareti  yapanlar, alıcıların daha önce bu  istisnadan yararlanıp yararlanmadığını,  yararlanmış ise istisnadan  yararlandığı tarihten itibaren (ay bazında) 5 yıl  geçip geçmediğini  internet vergi dairesinden sorgulama yapmak suretiyle tespit   edebileceklerdir.
Vergi daireleri ve gümrük  idaresince bu kapsamda yapılan ilk  iktisaplara ilişkin bilgilerin takip eden  ayın 20’sine kadar  bildirildiği ve bu bilgilerin bilgi işlem sisteminde yer  almasının  belli bir süreyi aldığı dikkate alınarak, istisnadan yararlanılan   aracın veya hurdaya ayırmak suretiyle ikinci defa istisnadan  yararlanılan  aracın iktisap tarihi ile bu bilgilerin güncellenme tarihi  arasında iki aylık  süre bulunduğunun yapılacak sorgulamalarda dikkate  alınması gerekmektedir.
Motorlu araç ticareti yapanlar  ile istisnadan yararlanmak isteyen malul  ve engelliler arasında sorgulama  bilgilerine ilişkin ihtilaf doğması  halinde, ilgili vergi dairelerinden bilgi  alınması mümkün  bulunmaktadır.
Duyurulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir