Özürlülerin Topsumsal Entegrasyonu Geliştirilmesi

Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi IPA Projesi Hibe Bileseni

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik yürütmekte olduğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-I) “Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi” (Improved Integration of Disabled Persons into Society) projesinin hibe uygulama aşaması başlamış bulunmaktadır.

Projenin gerekçesi, özürlülük alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesi, bu yolla sivil toplumun özürlülük politikalarının belirlenmesinde aktif rol olması ve STK’ ların geliştirdikleri projeler aracılığıyla çözüm üreten sivil inisiyatifler olarak karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamaktır. Bunun yanında, özürlü bireylerin toplumsal yaşamda ekonomik ve sosyal aktivitelere tam ve eşit katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün alt yapıdan kaynaklanan yetersizliklerinin giderilmesi ve çalışanlarının özürlülük alanının tüm yönlerine ilişkin bilgi, anlayış ve deneyimlerinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Proje ayrıca, özürlülük alanında ülkemizde kamu ve sivil toplum altyapısını birlikte geliştirmeyi ve hibe projeleri aracılığıyla STK’lar ile Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Projenin en önemli bileşenlerinden birini özürlülük alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin düzenlenecek eğitim programları ve iyi uygulama niteliğindeki projelerinin hibelendirilerek desteklenmesi yoluyla kapasitelerinin güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Hibe desteğinin temel gerekçesi, özürlülük alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ekonomik yetersizlikleri ile proje deneyimi eksikliğinin geliştirecekleri projeler için kaynak ve kapasite sıkıntısı yaratıyor olmasıdır. Bu amaçla 2.000.000 € proje sahibi sivil toplum örgütlerine hibe olarak verilecektir. Özürlülük alanında çalışan sivil toplum örgütleri proje öncelikleri doğrultusunda geliştirecekleri proje önerileri ile hibe almak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bu yolla ilgili STK’ların kapasite gelişimleri ve alana daha nitelikli hizmet vermeleri sağlanmış olacaktır. Proje geliştirme ve yönetme kapasitesi geliştirilecek olan STK’ ların özürlülük alanındaki sorunlara daha nitelikli çözüm önerileri geliştirerek, özürlülük alanında etkili olmaları beklenmektedir.

Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarına verilecek hibe desteği için bölgesel tanıtım toplantıları yapılması ve bu amaçla seçilen illerde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yerel basına bilgilendirme yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda

  • 21 Haziran 2012 Perşembe Bitlis
  • 22 Haziran 2012 Cuma Urfa
  • 23 Haziran 2012 Cumartesi Antep
  • 28 Haziran 2012 Perşembe Antalya
  • 29 Haziran 2012 Cuma Trabzon
  • 2 Temmuz 2012 Pazartesi İstanbul
  • 4 Temmuz 2012 Çarşamba Ankara
  • 5 Temmuz 2012 Perşembe Karabük
  • 6 Temmuz 2012 Cuma Zonguldak

İllerinde tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

Başvuru koşullarını ve başvuruya ilişkin tüm belgeleri içeren “Hibe Başvuru Rehberi” Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=999&lng=tr adresinde yer almaktadır.

Hazırlanan proje önerilerinin Merkezi Finans ve İhale Birimine teslimi için son tarih 23 Temmuz 2012 saat 16:00 dır.

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)

“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Bu amaçla hazırlanan 2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır.

Tercih Kılavuzu, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış olması ve Kura Usulü Yapılacak Yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.