Engellilerin Emekliliği

aracENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİ

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları düzenlenmiş olup, maddenin dördüncü fıkrasında sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle  malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranı göz önünde bulundurulmak suretiyle belli sigorta primi bildirilmiş olması halinde yaş şartları aranmadan yaşlılık aylığına hak kazanılacağı hususu da anılan maddenin beşinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Read more

Engelli Millilerimizin Başarıları

engelli-sporcular

İşitme Engelli Millilerimiz Başarılarını Dünyaya Kanıtladı 05 Ağustos 2013

26 Temmuz – 4 Ağustos 2013 tarіhlerі arasında Bulgаristаn’ın Sofуa kentinde gerçekleştіrіlen 22. Deaflympicѕ Yaz Oуunları (İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları)’nda tаrihi rekor kırarak genel madalya sıralamasında Ülkemiz; Rusya, Ukrayna, Kore, Belarus , Çin ve ABD’NİN ardından 7. sırada yer aldı.

17 brаnştа katıldığımız оlimpiyat oyunlаrındа 33 madalya аlаrаk Türk Bayrağını göndere çеkеn millilеrimiz 90 ülkе arasında gеnеl klаsmаndа 7. Sırada yer аlırken engelin beden de olmadığını bir kez daha tüm insanlığa duyurdu.

22. Deaflympiсs Yаz Oyunları (İşіtme Engelliler Olіmpіyat Oyunları) 26 Temmuz – 4 Ağustos 2013 tarіhlerі аrаsındа Bulgariѕtan’ın Sofyа kеntindе düzenlendi. Read more

Çanakkale Görme Engelliler Çağrı Merkezi kursu

gorme-engelli-cagri-merkezi

Çağrı Merkezi Kursu Açıldı  

Çanakkale‘de görme engelli 20 kişiden 12 kişinin garantili iş bulacağı, Görençam Çanakkale Görme Engelliler Çağrı Merkezi kursu Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi’nde açıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen Görençam projesi görme engellilere göre hazırlanmış tam donanımlı 10 bilgisayar 3 öğretmen ve 20 kursiyerlerin öğrenim göreceği kurs Görme Engelliler Derneğinde yapılan açılışla başladı.

Görme Engelliler Derneğinde yapılan açılışa Görme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Batdal, GMKA Yetkilileri ve engelli kursiyerler katıldı. Açılışın ardından bir konuşma yapan Görme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Batdal kurs ve bilgisayarlar hakkında bilgi vererek; “Projesi kapsamında istihdam edilme imkanı bulacak. Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi’nin Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen, Görençam Çanakkale Görme Engelliler Çağrı Merkezi Projesi için ilk adımlar atılmasının ardından 20 görme engelliye iş imkanı sağlayacak proje, çağrı merkezi elemanı yetiştiriciliği kursu ile başladı. Bu kapsamda Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi tarafından yapılan katılım çağrısına 43 kişi başvurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimler bugün başlıyor ve 3 ay sürecek. Projemiz Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 113 bin lira destek aldı. Kurs için 10 bilgisayar ile bir çağrı merkezi laboratuvarı oluşturduk.” dedi.

 

Erişilebilir bir Türkiye için, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Erişilebilir bir Türkiye için, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

erisilebilirlik-izleme-denetleme-yonetmeligi

Tüm yaşam alanlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalarına standartlar ve yasal altyapıyı belirlemesinin ardından hızla devam eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, herkesin kullanımı için inşa edilen binaların, tüm açık alanların ve ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere erişilebilirlik konusundaki izleme ve denetim mekanizmasını hayata geçiriyor.

Kurulduğu günden bu yana engellilik alanındaki en önemli önceliklerinden biri olan erişilebilirliği hayata geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2005 yılında yürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerini ülke genelinde uygulamak üzere Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ni hazırladı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” Yürürlükte

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği”  20 Temmuz 2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Read more

Engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetimi

engelli-erisilebilirlik-izleme

Engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetimi

7-7-2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2’nci ve 3’üncü maddelerine istinaden erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütecek komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile yapılacak izleme ve denetlemenin kapsamının belirlenmesine yönelik yönetmeliğin hazırlanması görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren illerde valilikler tarafından kurulacak komisyonlar marifetiyle söz konusu izleme ve denetleme çalışmaları yürütülecektir.

Komisyonlara Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlık edecektir. Komisyon üyeleri 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3’üncü maddesinde sayılan Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının taşra teşkilatından görevlendirilen personeli ile farklı engel gruplarını temsil etmek üzere engellilerle ilgili konfederasyonlardan temsilcilerden oluşacaktır.

Komisyon üyeleri, Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme ve denetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibi konularda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimle yürütülecek faaliyetler konusunda bilgilendirilecektir. Komisyonlar, bu bilgilendirmeden sonra çalışmalarına etkin olarak başlayacaklardır.

Komisyonlar Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarında yer alan ayrıntılı sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda gerekli durum tespiti ve akabinde yapılacak süre verilmesi veya idari para cezası işlemini son derece objektif olarak gerçekleştirebilecektir.

Komisyonlarca erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi vatandaşlardan gelen şahsi başvurular veya Komisyon tarafından Bakanlığın çerçevesini belirlediği yıllık planlar kapsamında yürütülecektir. Komisyon izleme ve denetlemeye konu yerin veya aracın erişilebilirlik değerlendirmesini Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarına göre yaparak gerekli raporu hazırlayacaktır. Bu rapor çerçevesinde izleme ve denetlemeye konu yer veya araç için, belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için ek süre verilebilecek veya idari para cezası uygulanabilecektir.