Tag Archive for Engelli Hakları

Engelli Hazları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı

engelli-toplanti

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun İlk Toplantısı Bakan İslam Başkanlığında Yapıldı

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu‘nun ilk toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam’ın başkanlığında 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti.

Bakan İslam, tüm bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2002-2014 yılları arasında engellilik alanında devrim sayılabilecek adımlar atıldığını söyledi. Bu dönemle birlikte “önce insan” ilkesi doğrultusunda her alanda hak eksenli politikalar geliştirildiğini belirten İslam, engellilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal devlet” yüzüyle tanıştıklarını kaydetti. Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla, engellilerin onurlu, üretken ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatın her alanına eşit ve etkin katılımının gerçekleştiğine işaret eden İslam, hükümetleri döneminde engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmet kapsamının genişletilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bu alanda alınan önemli mesafeye rağmen yarınlar için daha ileri bir noktanın hedeflendiğini, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmasının da bunun en önemli göstergesi olduğunu dile getiren İslam, engelliliğe “hak temelli” bir yaklaşımla baktıklarını ve konuyu insan hakları kavramı içinde değerlendirdiklerini aktardı. Bakan İslam, “Dolayısıyla engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirleri imtiyaz ya da lütuf değil, insan hakları ve bilgi teknoloji çağında hayata aktif katılımı sağlamanın gereği olarak görüyoruz. Bu bakış açısını son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeler ve uygulamalarla somut bir şekilde ortaya koyduk” dedi.

Birleşmiş Milletlerce 2006’da kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 2007’de Türkiye tarafından imzalandığını anımsatan İslam, engelli haklarına ilişkin perspektif sunan sözleşmede uygulama ve izlemeye verilen öneme de değindi. Bakan İslam, şöyle konuştu:

Etkin bir uygulama ve izlemenin ancak sorumlu ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu güçlü bir koordinasyon sağlanması açısından çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Yine de biliyoruz ki, engellilerin haklarını kullanmaları için, ayrıntılı ve idealleri yakalayan bir mevzuat oluştursak bile toplumsal bilinç ve farkındalık gelişmedikçe ve uygulamalara yansımadıkça mevzuatın günlük hayatımıza etkisi ne yazık ki beklenen ölçüde olmayacaktır.

Ancak biz her zaman daha iyi bir yarını hedefledik ve hedeflemeye devam ediyoruz. Daha iyi bir yarından kastımız, engellilerin kendi hayatları üzerinde söz ve karar sahibi, toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin bir biçimde yer alan, özgür ve bağımsız bireyler olabilmeleridir.

“Bilimsel Veriler Politika Belirlenmesinde Çok Önemli”

Engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için bilimsel veri ve analizlere dayalı politikalar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Bakan İslam, engellilerin haklarını kullanma düzeylerini ortaya koyacak ayrıştırılmış verilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

TÜİK’in gerçekleştirdiği Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması’na göre nüfusun yüzde 6,9’unu engelli vatandaşların oluşturduğunu bildiren İslam, Türkiye’de engellilik alanında politika oluşturma ve engellilere yönelik hizmetlerin sunumunun Kurul’da temsil edilen bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüldüğüne dikkati çekti.

“Erişilebilirlikte Mühlet Doldu”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, şehirlerde erişilebilirlik standartlarının sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen sürenin 2014 başında dolduğunu anımsatarak, “Bu konuda bütün yasalar, yönetmelikler çıktığı halde kurum ve kuruluşlarımız tarafından yeterli duyarlılık ve izleme gerçekleştirilmediği için herhangi bir iyi noktadan söz etmemiz, şu an için mümkün değil. Bugünden başlayarak gecikmiş olan bu vazifelerimizi yerine getirmek durumundayız” dedi.

Erişilebilirlik konusundaki çalışmalara da değinen İslam, şöyle konuştu:

Bu hakkın engelliler açısından tam olarak hayata geçirilebilmesi ancak ve ancak tüm bakanlıkların, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve elbette engellilerin sivil toplum örgütlerinin de bu sürece katılımıyla mümkün. Bu konu, bugünkü toplantının en önemli konularından biri olmalı. Çünkü kurum ve kuruluşların, bakanlıkların, belediyelerin tüm şehirlerimizin erişilebilirlik standartlarını sağlamaları için kendilerine verilen mühlet bu yılın başında doldu. Ama bu konuda bütün yasalar, yönetmelikler çıktığı halde kurum ve kuruluşlarımız tarafından yeterli duyarlılık ve izleme gerçekleştirilmediği için herhangi bir iyi noktadan söz etmemiz, şu an için mümkün değil. Konu, Bakanlar Kurulu’nda tarafımızdan gündeme getirildiği zaman, Sayın Başbakan bütün bakanlarımızı, bu konuda üstlerine düşen görevi bir an önce yerine getirmeleri konusunda tekrar talimatlandırdı. Burada bulunan bakanlık görevlisi arkadaşlarımızın bu konuyu bilmeleri gerekir, bütün bakanlıklar tekrar erişilebilirlikte üstlerine düşeni yapmaları konusunda talimatlandırıldılar.”

“Bakanlığımız Koordinasyon Görevini Yapacaktır, Yükümlülük Hepimizin”

Kurul’daki temsilcilerin erişilebilirlikle ilgili izleme ve koordinasyonu sağlamakla görevli olduğunun altını çizen İslam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bugünden başlayarak gecikmiş olan bu vazifelerimizi yerine getirmek durumundayız. Tüm şehirlerimizin, binalarımızın, tüm cadde ve sokaklarımızın, tüm sosyal alanlarımızın bir an önce erişilebilir duruma getirilebilmesi için hepimizin üstümüze düşen görevleri bir an önce gerçekleştirmemiz gerektiğinin altını çiziyoruz. Bakanlığımız bu konuda koordinasyon görevini üstlenmektedir. Koordinasyonun kendisine tanıdığı yaptırımları elbette kullanacaktır ama bunun dışında herhangi bir iyileştirme çalışmasını maddi veya fiziki olarak yerine getirme görevi yoktur. Bu görevler tamamen sizlere aittir.”

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun gerek politika oluşturma gerekse planlama ve uygulama açılarından son yıllarda yürütülen çalışmalara ivme kazandıracağını belirten İslam, kurulun, idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve kurumlar arası işbirliğini sağlamakla görevli olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İslam, kurulun engellilik alanında kalıcı izler bırakacağına dair inancını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

 “Bütüncül Bakış Açısı Anahtar Kavram”

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik de konuşmasında, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler başta olmak üzere tüm toplumu hedefleyen, katılımcı bir anlayışla bütüncül sosyal politikalar üretmeyi, uygulama ve izlemeyi Bakanlık misyonu olarak belirlediklerini anımsattı.

Bu misyon çerçevesinde BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin uygulanma teşvik ve temini ile uygulanmasının izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uzman ve akademisyenlerin katılımı ve işbirliğiyle bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Sözleşme, engelli haklarını insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyor ve engellilik konusunun tüm politika ve programlarda bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Biz de ‘bütüncül bakış açısı’nı anahtar bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Engellilerin toplumsal hayatın tüm alanlarına, ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit katılımlarını sağlanmasını öngören bir strateji belgesi ile eylem planının tüm tarafların işbirliğiyle oluşturulmasının, tarafların sorumluluklarını belli bir zaman dilimi içinde yerine getirmesini sağlamak ve gerçekleşme düzeylerini ölçmek açısından ülkemiz için etkili bir araç olacağını düşünüyoruz.”

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Avrupa’daki Özürlülük İstatistik Çalışmaları TAIEX Çalıştayı İle Ankara’da Yapıldı

 • Engelli hakları ve Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasında özellikle veri toplama ve istatistik konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin deneyim ve politikaları Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla paylaşıldı.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde gerçekleşen “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygulanması ve İzlenmesi: Avrupa Birliği Ülkelerinde Özürlülük Konusunda Veri Toplama ve İstatistik ile İlgili Çalışmalar-TAIEX Çalıştayı” 5 Ekim 2012 tarihinde Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 31. Maddesi Sözleşme’nin etkili bir biçimde uygulanmasında veri toplama ve istatistiki bilgilerin önem arz ettiğini vurgulamaktadır. TAIEX Çalıştayı ile Sözleşme’nin uygulanmasında önem arz eden veri toplama ve istatistiki bilgilerin mevcut politika araçları, yasal yapılar ve uygulamalar yoluyla Avrupa Birliği üye ülkelerinde nasıl yürütüldüğü, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üye ülkelerden engellilik alanındaki uzmanlarca paylaşıldı.

  Kürsü Başkanlığını Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayın Dr. Aylin Çiftçi’nin yürüttüğü Çalıştay’ın açılış konuşmasında Sayın Çiftçi, ülkemizde özürlülük konusunda eğitim ve sağlık gibi farklı alanlardaki verilerin şimdiye kadar söz konusu alanlarda yetkili olan kamu kuruluşlarınca sağlandığını, ancak yeni dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak tüm kurumlardaki verilerin toplanacağı bir sistemin altyapısı için TÜBİTAK ile bir protokol yaptıklarını ve tüm verilerin tek elde toplanması için girişimlerin başlatıldığını ifade etti. Yeni dönemde toplanacak verilerin değerlendirilmesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak kendilerine büyük görev düştüğünü belirten Sayın Çiftçi, bu anlamda Avrupa’daki deneyimlerden edinecekleri bilgilerin çok önemli olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerinden gelerek tecrübelerini aktarmak üzere Çalıştay’a katılan tüm uzmanlara teşekkür etti.

  Çalıştay’ın açılışında ayrıca TBMM 22. Dönem Milletvekili ve Beyazay Derneği Başkanı Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva’da bir konuşma yaptı. Sayın Ayva konuşmasında, özürlülük alanındaki verilerin özürlülerin hayat standardının belirlenmesindeki önemine dikkat çekerek, ulaşılabilir verilerle sağlanan istatistiklerin özürlülerin yaşam kalitesi ve standardının yükselmesini sağlayacağını vurguladı.

  Açılış konuşmalarının ardından başlayan Çalıştay’ın ilk bölümünde;

  Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nden Sayın Cristina Paducea; Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) hakkında;
  İsveç Paraplejik Araştırma Enstitüsü Özürlülük Politikası Birimi’nden Sayın Jerome Bickenbach; Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 31. Maddesi’nde bahsi geçen ve Sözleşme’nin etkili bir biçimde uygulanmasında önem arz eden özürlülük konusu özelinde veri toplama ve istatistiğin nasıl olması gerektiği hakkında sunumlarda bulundular.

Verilen aranın ardından devam eden Çalıştay’ın ikinci bölümünde;

 • Avrupa Özürlülük Forumu Müdür Yardımcısı Sayın Javier Güemes; engellilik alanındaki istatistiklerde insan hakları yaklaşımı hakkında;
  İngiltere Engelli İşleri Kurumu’ndan Sayın Ian Dale; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İngiltere deneyimleri hakkında,
  İsveç Engellilik Politikası Koordinasyon Ajansı’ndan (HANDISAM) Sayın Arvid Linden; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İsveç deneyimleri hakkında bilgiler verdiler .Öğle arasını takiben başlayan Çalıştay’ın üçüncü bölümünde;
  Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan Sayın Reiner Schwarzbach; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki Almanya deneyimleri ile açık bilgi kaynakları ve temsili araştırma ihtiyacı hakkında,
  Fransa Sosyal İşler Bakanlığı Sosyal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Sayın Alexis Rinckenbach; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki Fransa deneyimleri hakkında,
  İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nden Sayın Dr. Alessandra Battisti; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İtalya deneyimleri hakkında,
  Avrupa Komisyonu Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) Sayın Lucian Agafitei; Avrupa Komisyonu’nca engellilik alanında yürütülen istatistiki çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi .
 • Ülkemizden çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinden çok sayıda uzman, akademisyen ve temsilcinin katıldığı Çalıştay ile engellilik alanında veri toplama ve istatistik konusunda ülkemizdeki politikalara Avrupa’daki deneyimler ve uzman destekleri ile büyük katkı sağlanmış oldu.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi
Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren sözleşmenin tam metni şu şekildedir:
ENGELLİLERİN HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
BAŞLANGIÇ
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
(a) Birleşmiş Milletler şartı’nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul eden ilkeleri anımsayarak,
(b) Birleşmiş Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ile, herkesin herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın, bu belgelerde tanınan hak ve özgürlüklere sahip olduğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde bulundurarak,
(c) Tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrenselliğini, bölünmezliğini, bütüncüllüğünü ve bağlılığı ve engellilerin bu haklardan ayrımcılığa uğramaksızın yararlanmalarının güvence altına alınması gerektiğini yeniden onaylayarak,
(d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’yi, İşkence ve Diğer Zalimane Gayri insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’yi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ve Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi anımsayarak, Read more