Tag Archive for Evde bakım hizmetleri

Özürlüler Engelliler Yaşam Boyu Destek Projesi

Yaşam Boyu Destek Projesi Kapsamında Anadolu Üniversitesi ile Ortak Çalışmalar Başlıyor;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan özürlülerin bağımsız yaşama hazırlanmalarında, evde bakım hizmetlerinde ve ulaşılabilirlik-erişilebilirlik konularında yeni bir vizyon geliştirecek olan “Yaşam Boyu Destek Projesi”nde uygulamalar başlatıldı. Proje kapsamında düzenlenen İşbirliği Toplantısı 20 Temmuz 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi DİLKOM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İşbirliği Toplantısı, özürlü ve yaşlı bireylerle çalışan bakıcı ve yardımcı personele, özürlü bireyin ailesinde bakım veren kişilere, ulaşabilirlik konusunda çalışan teknik personele yönelik e-sertifika ve eğitim programları düzenlemek ve mesleki formasyon kazandırmak, bunları çeşitli yollarla topluma duyurarak, yaşlılık ve özürlülük konusunda farkındalıkları ve duyarlılıkları arttırmayı hedefleyen bir kampanya özelliği taşıyan, Genel Müdürlüğümüz ve  Anadolu Üniversitesi ortak iş birliği ve eşgüdümü ile hazırlanan çalışmada gerekli düzenlemeleri yapmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlendi.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin ÇİFTÇİ ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) Müdürü Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ’ın başkanlığını yaptığı işbirliği olanakları toplantısına DİLKOM, İletişim Bilimleri Fakültesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi, İÇEM, Eğitim Bilimleri Psikolojik Davranış ve Rehberlik Bölümü, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Bölümü ve Halkla İlişkiler bölümlerinden 29 akademisyen katıldı. Toplantıda uzaktan eğitim tekniğiyle Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, özürlü bireyin ailesinde bakım veren kişilerin, ulaşabilirlik konusunda çalışan teknik personelin uzmanlaşması projesi için gerekli düzenlemeler ve fikir alışverişleri yapıldı.

  “Yalnızca planlama, koordinasyon ve politika belirleyen bir yapıda değiliz”

 Toplantının açılışında konuşan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin ÇİFTÇİ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol öncesi konuyla ilgili olarak üniversitenin bir çalıştay yapmış oluğunu ve yapılan bu çalıştayla üretilmek istenen projeye üniversitenin ne kadar değer vermiş olduğunu gösterdiklerini dile getirdi. Konuşmasını bir yıllık süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak neler yaptıklarını özetleyerek sürdüren Sayın Çiftçi, bir yıllık görev sürecinde yapılanma dönemini tamamlamış olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak özürlü bakım kurumları, yaşlı bakım kurumları, yaşlıya gündüz hizmet veren merkezler ve evde bakım aylığı uygulamalarının hepsini bir çatı altında yürüttüklerini dile getirdi. Uygulamaya dönük çalışmalar yürüten bir kurum olduklarını belirterek sözlerine devam eden Sayın Çiftçi, “Yalnızca planlama, koordinasyon ve politika belirleyen bir yapıda değiliz. Bir sahamız var. Sahamızdaki geri dönüşler bizim için büyük önem arz ediyor. Önceden talep geldikçe hizmet üretiyorduk. Ancak şimdi sorun bize ulaşmadan sorunu yerinde tespit edip, belki de henüz sorun oluşmadan çözüm üretmek amacına yönelik bir yapılanmamız var” dedi.

Her ailenin nasıl bir aile hekimi varsa her ailenin bir sosyal hizmet uzmanı olması yönünde bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Çiftçi, sorunlar daha gelişmeden çözümlerinin üretilmesini amaçladıklarını söyledi.

“Evde Bakım Hizmeti Daha da Profesyonelleşiyor”

 Bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusuna da değinen Sayın Çiftçi, “Bizim temennimiz Evde Bakım Hizmetinde profesyonel bir bakış açısı geliştirip, engellilerimizin yaşam kalitesini daha da yükseltmektir” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönetim ekibinin de bu eğitimi alması gerektiğini dile getiren Sayın Çiftçi, bakanlık dışında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik ekip için ise çalışanların gruplara ayrılarak ayrı ayrı zamanlarda aynı eğitim paketlerine dahil edilmesini planladıklarını vurguladı.

 “ Uygulamaya Dönük Bir Proje ”

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) Müdürü Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ’ın konuşmalarıyla devam eden toplantıda, hazırlanan e-sertifika programlarında her sertifika programı için birbirinden farklı üçer ders içeriği ile görsel içeriğe sahip toplam 9 kitapçık hazırlayacaklarını dile getirdi.

Evde bakım hizmeti veren bakıcıların hâlihazırda bu işi yaptıkları ve engellilerini ya da yaşlılarını evde bırakıp derslere katılamayacakları için bakıcıları evlerinden çıkarmadan eğitimin evde verilmesi için TRT Okul olanaklarından faydalanacaklarını dile getiren Sayın Topbaş, bakıcılık yapan kişilerin yetkilendirilip, sertifikalandırılması ve bu sertifikaya istinaden bu kişilerin istihdam edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Akademisyenlerin projeye yönelik talep ve beklentileriyle noktalanan toplantının ardından Engelliler Entegre Yüksekokulu ve İÇEM’i (İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi) ziyaret eden Sayın Çiftçi engelli çocuklarımızın rehabilite edilip sosyal hayata hazırlandıkları derslikleri ve ders araç gereçlerini inceledi.

Sayın Çiftçi işitme engelli çocuklarımızın resim, seramik ve el sanatlarına yönelik ürünlerinin sergilendiği eğitim merkezini gezdikten sonra üniversiteden ayrıldı.