Tag Archive for Özürlü Memur Kadroları

Özürlü Memur Kadrolarına Yerleştirme Tercihleri

2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Kadrolarına
Yerleştirme İçin Tercihler 11-20 Temmuz
Tarihleri Arasında Alınacak
 

“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan
2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları
ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının
boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme
yapılacaktır.

 

Bu amaçla hazırlanan 2012-ÖMSS/KURA
İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda,
İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön
lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere
tercih yapılabilecek kadrolar yer alacaktır.

 

Tercih Kılavuzu, 11-20 Temmuz 2012
tarihleri arasında ÖSYM’nin

www.osym.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır.

 

Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih
yapabilmek için, 29 Nisan 2012
tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye
girilmiş ve ortaöğretim mezunları için
ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans
mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış
olması ya da Kura Usulü Yapılacak
Yerleştirme için başvuru yapılmış
olması gerekmektedir.

 

Adaylar tercihlerini, 11-20 Temmuz
2012 tarihleri arasında, kılavuzda yer
alan kurallara göre, ÖSYM’nin

ais.osym.gov.tr
internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve
şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.
ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden
teslim edilen tercih listeleri geçerli
olmayacaktır.

 2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur
Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre
yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların
kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.